A+ A A-
18 Pro

Betlehemsko svjetlo mira u Dubrovnik donijeli skauti i predali ga biskupu u katedrali

Betlehemsko svjetlo mira skauti zdruga Dubrovačke biskupije donijeli su u nedjelju, 17. prosinca, u dubrovačku katedralu i na večernjoj misi predali ga dubrovačkom biskupu mons. Mati Uziniću dok je meditativni tekst o betlehemskom svjetlu u kojem vjernici prepoznaju Krista i njegov dolazak među ljude čitao katedralni kapelan i duhovnik skauta don Marin Lučić.

 

Od betlehemskog svjetla biskup je zapalio misne svijeće, a nakon mise skauti su svim vjernicima koji su željeli darovali betlehemsko svijetlo po svijećama koje su oni sami pripremali za ovu prigodu. Vjernici su svjetlo ponijeli svojim domovima kako bi im svjetlilo za Božić, a skauti će betlehemsko svjetlo donijeti i na mise zornice u desetak dubrovačkih župa te će ga vjernici i u tim župama moći preuzeti.

 

Dubrovački biskup je zahvalio skautima što su donijeli u katedralu betlehemsko svjetlo rekavši i kako bi bilo još važnije da oni sami na svoj način postanu betlehemsko svijetlo. Odgovarajući na pitanje kako biti svjetlo, biskup je uputio okupljene na misna čitanja treće nedjelje došašća u kojima se čuje poziv na radost, a riječ je o radosti zbog Gospodinovog dolaska i blizine i toga da ono što je Gospodin činio nama i mi možemo činiti drugima. Način na koji svi možemo postati svjetlo drugima krije se upravo u tom radosnom načinu, da budemo radosni i da druge činimo radosnima.

 

Kao primjer svjetla naveo je Ivana Krstitelja za kojeg je Isus kazao da je on najveći rođen od žene te dodao da je i najmanji u Kraljevstvu Božjem veći od njega. Tumačeći ovu drugu tvrdnju biskup je objasnio da Ivan nije bio svjetlo nego je bio svjedok za svjetlo i zato je najveći od svih rođenih od žene. Isus je na jednom drugom mjestu kazao kršćanima, Crkvi: Vi ste svjetlo svijeta. Isus je svjetlo, mi smo svjetlo, ali Ivan nije bio svjetlo nego je bio svjedok za svjetlo. „Mi smo svjetlo onda kada činimo ono što je Ivan činio odnosno kad svjedočimo Isusa Krista. Još više smo svjetlo kada sami dopuštamo Isusu Kristu da nas preobrazi i da nas učini svojim svjetlima u svijetu i vremenu u kojem živimo“, rekao je biskup.

 

Isus od nas traži i da činimo djela ljubavi bilo da putem milostinje na ovu Nedjelju Caritasa pomognemo potrebitima ili da glasamo za članove župnih pastoralnih vijeća uključujući se tako aktivnije u život svojih zajednica, da kao kršćani živimo u svojim obiteljima, na radnim mjestima i u svim drugim društvenim okolnostima. Pa da budemo njegovo zapaljeno svjetlo koje unosi radost, donosi nadu, a to je zadaća kršćana i Crkve.

 

Biskup je naveo i misao sv. Franje Asiškog koji je jednom rekao da se ne borimo protiv tame nego da zapalimo svjetlo i tama će nestati. „Primili smo božićno svjetlo, neka ono zagrije naša srca, neka ih učini radosnima kako bismo u ovom svijetu i vremenu sami postali svjetlo i tako tjerali tamu. I još više od toga, kako bismo bili Isusova prisutnost ondje gdje nas on šalje i onima kojima nas šalje,“ zaključio je biskup Uzinić.

 

Na kraju mise, kako su taj dana bile i Materice, biskup je potaknuo skaute da ne zaborave te večeri kada dođu doma zagrliti i poljubiti svoje majke i kazati im da ih vole, a one s kojima majke više nisu u ovom životu da se pomole za njih i tako ih zagrle.

 

Dubrovački skauti Betlehemsko svjetlo mira donijeli su iz Šibenika, a u Hrvatsku su ga ovom rutom iz Beča donijeli riječki skauti. Betlehemsko svjetlo mira je program koji je započeo u Austriji 1986. godine. Predstavnik austrijskih izviđača svake godine na prvu nedjelju došašća zapali svjetlo u špilji Kristova rođenja u Betlehemu nakon čega ga austrijski izviđači iz Betlehema nose u Beč. Izviđači iz drugih zemalja nakon ceremonije u Beču prenose Betlehemsko svjetlo mira u svoje zemlje, a u Hrvatsku su ga ovaj put donijeli i izviđači i skauti. Betlehemsko svjetlo mira je jedini otvoreni plamen koji se može voziti avionom, a u Dubrovnik su ga zadnji put prije deset godina donijeli izviđači.  

 

Betlehemsko svjetlo mira iste večeri skauti su odnijeli i u crkvu sv. Mihajla u Lapadu i u crkvu Male braće te ga podijelili vjernicima koji su bili na misama.

 

Angelina Tadić