A+ A A-
29 Ruj

„Vjerujem – vjerujemo!“

„Vjerujem vjerujemo!“

 

Drage sestre i braćo,
poštovane vjeroučiteljice i vjeroučitelji,
poštovane redovnice i redovnici,
bogoslovi i sjemeništarci,
draga braćo svećenici!

1. Papa Benedikt XVI. svojim je apostolskim pismom Porta fidei proglasio Godinu vjere koja će započeti 11. listopada 2012., a završiti 24. studenoga 2013. Početak Godine vjere povezan je sa sjećanjem na dva velika događaja u životu cijele Crkve: pedesetu obljetnicu otvorenja Drugoga vatikanskog koncila (11. listopada 1962.) i dvadesetu obljetnica proglašenja Katekizma Katoličke crkve (11. listopada 1992.).

Ova dva velika događaja i danas prožimaju život Crkve stavljajući pred nas zahtjev da iz dana u dan dublje upoznajemo njezin nauk iznesen u dokumentima Drugog vatikanskog koncila i u Katekizmu Katoličke crkve, ali i da u djelovanju Crkve prepoznamo silu odozgor, snagu Duha Životvorca, koji oživljuje, obnavlja i snaži cijelu Crkvu i svakog pojedinog člana u življenju i svjedočenju Isusove Radosne vijesti.

U Godini vjere u našoj ćemo se biskupiji spomenuti i još nekih događaja: 10. obljetnice papinskoga pohoda bl. Ivana Pavla II. Dubrovniku i proglašenja blaženom Marije Propetog Isusa Petković te 300. obljetnice obnove i ponovnoga stavljanja u liturgijsku funkciju naše dubrovačke katedrale.

2. U jednom od temeljnih dokumenata Drugog vatikanskog sabora, u dogmatskoj konstituciji o Božjoj objavi, saborski su oci ustvrdili da je Bog „u svojoj dobroti i mudrosti odlučio objaviti Sebe i saopćiti otajstvo svoje volje kojim ljudi po Kristu, Riječi koja tijelo postade, u Duhu Svetom imaju pristup k Ocu i postaju zajedničari božanske naravi” (DV 2). U svjetlu ove tvrdnje, među mnogim darovima kojima nas je Stvoritelj obdario, prepoznajemo dar vjere koji zahvalno primamo kao nezasluženu milost. Istodobno, Bogu koji nam se odlučio objaviti odgovaramo vjerom, tj. slobodnim prihvaćanjem Božje Objave stavljajući Mu na raspolaganje sve snage srca, uma i volje (usp. DV 5).

Vjera nije tek privatan čin, nego je osobni i slobodni čin koji se ispovijeda i slavi u zajednici vjernika, Crkvi. Zato naše biskupijsko geslo za ovu Godinu vjere glasi: „Vjerujem – vjerujemo!“ Izborom ovog gesla koje smo preuzeli iz Katekizma Katoličke crkve, tog neiscrpnog vrela koje nas napaja znanjem za život u vjeri i po vjeri, htjeli bismo u ovoj Godini vjere izgraditi svijest da smo pozvani svoju vjeru iz dana u dan ispovijedati u zajednici vjernika, u Crkvi.

Da bi se osobni vjerujem pretvorio u zajednički vjerujemo, sve vas pozivam, draga braćo i sestre, da Godinu vjere prihvatimo kao milosni dar i ponovno otkrijemo „radost i obnovljeni zanos susreta s Kristom”, ali i novo „oduševljenje za prenošenje vjere”, čime ćemo odgovoriti i zahtjevu Crkve za novom evangelizacijom. Dopustimo Duhu Božjemu da ponovno ispuni naša srca i usmjeri naše živote putevima pravednosti, iskrenoga dijaloga, ljubavi i mira. Obnovljeni snagom Duha Božjega moći ćemo istinski i hrabro ispovijedati svoju vjeru i svjedočeći vlastitim životom drugima pokazivati ljepotu vjere.

3. Uvjereni smo da nam u ovome mogu pomoći različiti programi koji se organiziraju u Godini vjere na razini opće Crkve, Hrvatske biskupske konferencije, na biskupijskoj razini i na razini naših župa, zajednica, udruga i pokreta. Pozivam vas da sve ove događaje pratite svojom molitvom, a da na onima na biskupijskoj razini i nižim razinama osobno sudjelujete.

Na biskupijskoj ćemo razini Godinu vjere započeti euharistijskim slavljem u našoj dubrovačkoj katedrali u subotu, 13. listopada 2012., a završiti također u našoj katedrali, kako je to i predviđeno, 24. studenoga 2013., na svetkovinu Gospodina našega Isusa Krista, Kralja svega stvorenja. Svi događaji na biskupijskoj razini bit će objavljeni i tiskani u biskupijskome pastoralnom programu.

U našim ćemo župama u Godini vjere osobitu pozornost posvetiti pripravi za sakrament Potvrde, jer želimo da se kandidati za primanje tog sakramenta bolje priprave i da se sam sakrament zrelije slavi, ali i da mu prethodi aktivno uključivanje pripravnika u život župnih zajednica. Godina vjere nam je poticaj da se potrudimo, a sukladno razmišljanjima i prijedlozima s naše zajedničke svećeničke skupštine, u svim našim župama organizirati katehezu za vjernike različitih životnih dobi i skupina, pučke misije ili višednevne duhovne obnove. Trajni poziv svima ostaje slavljenje sakramenata, a osobito redovito slavljenje nedjeljne euharistije u svojoj župnoj zajednici. Slavljem euharistijskoga otajstava bit ćemo ojačani i osposobljeni, vjernički uklopljeni u konkretno društvo i vrijeme, izgrađivati Kristovo kraljevstvo i svjedočiti svoju vjeru pred drugima kao odgovorni graditelji civilizacije ljubavi. Sve, također, potičem i na svakodnevno čitanje Božje Riječi, produbljivanje i oživljavanje smjernica Drugoga vatikanskoga sabora i proučavanje Katekizma Katoličke crkve. Neka Sveto pismo, dokumenti Drugog vatikanskoga sabora i Katekizam Katoličke crkve u Godini vjere postanu sastavni dio slavlja i susreta svih skupina u našim župnim zajednicama, ali i u našim obiteljima.

Redovničke zajednice pozivam na obnovljeno zauzimanje u življenju i svjedočenju evanđeoskih savjeta i djelovanje prema vlastitoj karizmi te na molitvu za potrebe naše biskupije i cijele Crkve.

Članove crkvenih pokreta i udruga pozivam na uključivanje u slavlja Godine vjere na biskupijskoj razini, kao i na njihov doprinos aktivnim sudjelovanjem u sklopu pastoralnih programa vlastitih župnih zajednica.

            4. S molitvom da sva naša nastojanja u Godini vjere prati zagovor Nebeske Majke Marije, Djevice vjerne, sv. Vlaha, našega nebeskog zaštitnika i svjedoka vjere, kao i bl. Marije Propetog Isusa Petković, žene vjere koja je u njezinu životu postala ljubavlju djelotvorna, na sve vas zazivam obilje Božjega blagoslova i molim Duha Božjega da vas ispuni mirom i snagom da biste pred drugima hrabro, jasno, otvoreno i utemeljeno pružali svjedočanstvo svoje vjere i razloge nade koja je u svima nama.

U Dubrovniku,
o spomendanu sv. Vinka Paulskog, 2012.
Mate Uzinić
biskup
Ocijeni sadržaj
(4 glasova)