Dubrovačka Biskupija

VIDEO/ Cavtat: Počele vizitacije župa Konavoskog dekanata

VIDEO/ Cavtat: Počele vizitacije župa Konavoskog dekanata

Dolaskom u župu sv. Nikole u Cavtatu u srijedu, 27. veljače dubrovački biskup mons. Mate Uzinić započeo je svoje prve vizitacije župama Konavoskog dekanata.

Ispred župne crkve dubrovačkog biskupa u pratnji župnika don Mate Karamatića dočekali su vjernici Cavtata, te mu pružanjem ruke, uz zvonjavu crkvenih zvona, izrazili dobrodošlicu. Molitvom u tišini i na koljenima zamolili su Gospodina za blagoslov.

Tijekom prvog dana vizitacije biskup Uzinić pohodio je mjesno groblje i tamo se pomolio za pokojne župljane, posjetio Franjevački samostan Gospe od snijega kao i samostan sestara Kćeri Milosrđa Trećeg svjetovnog reda sv. Franje i Marijin dom. Poslijepodne će se susresti s obiteljima, a u večernjim satima će s vjernicima Cavtata moliti krunicu i slaviti euharistiju. U Pinakoteci će se u 20 sati susresti sa župljanima na prigodnoj tribini. Drugog dana vizitacije biskup će posjetiti Osnovnu školu i vrtić u Cavtatu, te se susresti s predstavnicima Općine Cavtat. Predviđen je susret i s članovima Pastoralnog vijeća i Župnog ekonomskog vijeća.

Vizitaciju župe sv. Jurja u Stravči biskup će početi u nedjelju, 3. ožujka. Slijede vizitacije župe sv. Srđa i Baha u Pridvorju, župe sv. Nikole u Dubravci, župe Gospe Karmelske u Pločicama , župe sv. Spasa u Vitaljini, župe Presvetog Trojstva u Grudi te župe sv. Nikole u Ćilipima s kojom završavaju prve vizitacije župa dubrovačkog biskupa Mate Uzinića. U obilasku župa Konavoskog dekanata sudjeluje u generalni vikar mons. dr. Petar Palić.

Angelina Tadić

Medij