Dubrovačka Biskupija

Prijava za hodočašće na beatifikaciju Miroslava Bulešića

Prijava za hodočašće na beatifikaciju Miroslava Bulešića

Župa sv. Petra na Boninovu organizira hodočašće na beatifikaciju (proglašenje blaženim) sluge Božjega Miroslava Bulešića u Puli. Polazak je u petak 27. rujna u jutarnjim satima, a povratak u subotu 28. rujna u večernjim satima. Za prijavu i sve informacije kontaktirati Župni ured sv. Petra na Boninovu (020/423-755).

Miroslav Bulešić (Čabrunići, Svetvinčenat, 13. svibnja 1920. – Lanišće 24. kolovoza 1947.) osnovno je obrazovanje stekao u Juršićima, a srednjoškolsko u sjemeništima u Gorici i Kopru. Studirao je filozofiju i teologiju u Rimu na sveučilištu “Gregoriana”.

U kolovozu 1947. pratio je delegata Sv. Stolice dr. Jakoba Ukmara, koji je dijelio sv. krizmu. Komunisti su htjeli spriječiti misu i krizmu, ali nisu uspjeli. Dan nakon toga, bila je sv. krizma u Lanišću. Ondje su komunisti napali don Miroslava u župnoj kući i izboli ga nožem u grlo. Preminuo je od rana. Sam Jakob Ukmar je bio teško pretučen. Nije dopušteno da bude pokopan u svojoj rodnoj župi u Svetvinčentu, nego je pokopan u Lanišću. Tek će 1958. njegovo tijelo biti prenesno na groblje u Svetvinčenat, a 2003. godine u posebnu kriptu u zidu župne crkve u Svetvinčentu. Počinitelji zločina i inicijatori ubojstva su dobili smiješno male kazne, za razliku od osoba koje su pokušale spriječiti zločin, koje su dobile višegodišnje zatvorske kazne. Tadašnji je papinski nuncij Joseph Harley rekao: ”Vi ste više dobili smrću toga mladog svećenika, nego li ste izgubili, jer ste dobili sveca i mučenika.”

Više o don Miroslavu Bulešiću i njegovoj beatifikaciji dostupno je na:

http://miroslavbulesic.hr/