Dubrovačka Biskupija

S Duhom Svetim u novu školsku godinu

S Duhom Svetim u novu školsku godinu

Misa sa zazivom Duha Svetoga za učenike i profesore Biskupijske klasične gimnazije „Ruđer Bošković“ u Dubrovniku povodom početka nove školske godine slavljena je u ponedjeljak, 2. rujna u crkvi sv. Ignacija u Dubrovniku, a predvodio ju je dubrovački biskup mons. Mate Uzinić.

U homiliji je biskup govorio upravo o Duhu Svetom koji po ljudima, ako mu se otvore, mijenja svijet. Duh Sveti i nas može promijeniti, on nas osposobljava da možemo mijenjati sebe, svoje obitelji, svoju školu školu, grad, državu, poručio je biskup. Bog ne pripada ekskluzivno nama, mi ga ne možemo posjedovati, staviti ga u svoje okvire nego se moramo staviti na raspolaganje njegovoj volji i ljubavi, njegovoj širini. U opasnosti smo da dopustimo drugima, uključujući i naše roditelje, profesore, društvo, pa i Crkvu da nam nametnu nekakav svoj podpogled na evanđeoske riječi: „Duh Gospodnji na meni je.“

Biskup je također govorio o očekivanjima koji svi imaju od učenika klasične gimnazije, napomenuvši da ih Crkva ove godine posebice trebaja za ostvarivanje Susreta hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku kojem će mladi biti pravi domaćini. No, važnije od svih tih očekivanja je ono što od njih očekuje Bog,   a to je pitanje na koje trebaju odgovoriti. „Doista bih htio da se na početku ove školske godine otvorite njemu, da pokušate čuti njegov glas, da primite njegova nadahnuća, da u ovoj školskoj godini i svim svojim odnosima napravite ono što on želi. Ja sam svjestan da zbog toga možete imati i sukob sa roditeljima, možda i profesorima, možda i s Crkvom, ali nije važno. Važno je da kao Isus, bez obzira na protivštine, budete otvoreni i poslušni Duhu Svetome. Ako se to dogodi, a dogodit će se samo ako vi budete htjeli i ako se otvorite, onda i ovaj početak nove školske godine kojeg započinjemo u Duhu Svetome, može imati i onaj sretan kraj koji će se pretvoriti i u sretan život na višoj razini sve do onog konačnog cilja kad ćemo svi zajedno moći reći: „Tebe, Boga, hvalimo!“

Na misi su učenici molili za blagoslov u novoj školskoj godini kao i za oporavak i zdravlje jednog učenika iz škole, a za što će moliti slijedećih dana devetnicu blaženoj Mariji Propetog Petković u kapelici škole. Ravnatelj škole mr. don Bernardo Pleše zahvalio je svima na dolasku i zajedničkom početku nove školske godine.

Angelina Tadić