Dubrovačka Biskupija

„Ispitajmo svoj odnos prema raspetom Isusu“

 

Obrede Velikog petka u dubrovačkoj katedrali predvodio je biskup mons. Mate Uzinić, koji je, objašnjavajući tri dijela obreda: službu riječi, klanjanje svetom križu i svetu pričest, kazao kako oni ističu otajstvo križa pred kojim svatko ima svoje znakovito ponašanje i ulogu. Spominjući uloge povijesnih sudionika biskup Uzinić je rekao kako Isusovi suvremenici nisu imali prema njemu jedinstven odnos. Apostoli su se prema Isusu i njegovu križu ponašali kukavički, farizeji, pismoznanci i narodne starješine zlobno i s mržnjom,  Herod bezosjećajno želeći od svega napraviti dobru zabavu,  Pilat filozofirajući tražio je političku korist. Većina je sve to nezainteresirano promatrala, samo neki su suosjećali s njim i s njim dijelili njegovu bol, poput Isusove majke Marije, sestre njegove majke Marije Kleofine, Marije Magdalene, ljubljenog učenika Ivana, Josipa iz Arimateje i Nikodema, a prema drugim evanđelistima i nekih drugih poput Šimuna Cirenca, uplakanih žena, rekao je biskup. Preispitujući odnos današnjih ljudi prema Isusu dubrovački biskup je ustvrdio kako ni danas situacija nije bolja: “I danas se mnogi poput apostola ponašaju kukavički kad je u pitanju ispovijedanje vjere u Krista i još više življenje kršćanskog života u skladu s naučavanjem Crkva, a to je ono naše biti danas pod križem Kristovim i postaviti se u odnosu prema njemu. I danas su mnogi svoj odnos prema Kristu i njegovom križu zaodjenuli mržnjom, zlobom, podmetanjima. Kao primjer mogu navesti poziv jedne udruge za navodnu zaštiti ljudskih prava s nazivom, koje li ironije, 'David' koja, kako sam pročitao u današnjim novinama, poziva mlade da se, citiram, „pridruže prosvjedu (protiv dolaska papa Benedikta XVI. u Hrvatsku) kako bi poslali jasnu poruku mračnoj prošlosti i sadašnjosti Katoličke crkve i njihovim papama koji su odgovorni za živote milijuna ljudi po čitavom svijetu“. Mnogima su i danas, kao i Herodu onda, Veliki petak, obredi, procesije, običaji, pjesme tek lijepa zabava, tradicija koju pod svaku cijenu treba održati. Primjere nije potrebno navoditi jer ih je prepuno i naše dvorište. Mnogima je, poput Pilata, sve to izvrsna prilika da iz svega izvuku političku korist.“ Biskup Uzinić je također rekao: „ Ako pođemo od činjenice da Isus ponovo umire i pati u svakom pravedniku, a umire i pati, zašto onda ovdje kao primjer ne navesti nesretne događaje s civilnim žrtvama Oluje i one još nesretnije s haaškom presudom koja ne samo da nije zadovoljila pravdu nego je povećala nepravdu, jer su ovo samo dvije dimenzije iste stvarnosti koja se perući ruke koristila, a i nastavljaju koristiti, za dobivanje političke koristi.“ Većina ljudi je i danas kao i onda nezainteresirana i ravnodušna prema Kristu i njegovom trpljenju, a tek je mali broj onih koji sve to promatraju očima vjere, rekao je biskup Uzinić dodavši kako „vjera jedina, danas kao i jučer, može dati smisao ne samo Kristovom nego i našem križu i trpljenju, ali i našem biti kršćanin, našim misama i molitvama, pa i ovom bogoslužju.“ Pozvao je vjernike da svaki ponaosob ispita svoj odnos prema raspetom Isusu i odražavanje tog odnosa na svakodnevni život. „Samo tako će ovo bogoslužje Velikog petka za nas imati smisla jer će se od pukog običaja pretvoriti u čin osobne vjere u Krista i spasenja koje nam je on osigurao svojim svetim križem,“ rekao je u propovijedi biskup Uzinić. 

Muku po Ivanu pjevali su katedralni zborovi i svećenici solisti: don Petar Palić i mons. Toma Lučić. Nakon mise procesija s tri križa koje su nosili članovi katedralnog bratstva Presvetog Sakramenta krenula je od katedrale, Ulicom od puča, preko Straduna do crkve sv. Vlaha i natrag u katedralu. Relikviju jeruzalemskog križa, koja se čuva u katedralnoj riznici, nosio je biskup dubrovački Mate Uzinić i njome na tri mjesta gdje se procesija zaustavljala blagoslivljao okupljeni puk, grad i biskupiju. Kako u Dubrovniku boravi veliki broj turista dio njih je sudjelovao u obredima i procesiji, a dio se s poštovanjem zaustavljao i stajao sa strane dok je procesija prolazila pored njih.