Dubrovačka Biskupija

Deseti put proslavljen Dan ministranata

Deseti put proslavljen Dan ministranata

Na svetkovinu Krista Kralja koja se u Župi sv. Mihajla slavi i kao Dan ministranata, u nedjelju 24. studenog, slavljeno je primanje među kandidate za ministrante, oblačenje i primanje među ministrante, kao i primanje službi u posluživanju kod oltara.

 

Na župnoj misi dvojica kandidata, nakon što su prošli kandidaturu, primljeni su među ministrante. Na oltar su došli u procesiji zajedno s ostalim ministrantima, no nisu imali obučeno ministrantsko ruho. Na početku euharistijskog slavlja, nakon što je ministrant Niko Ničetić, u ime zajednice ministranata pred župnikom posvjedočio da su dostojni i spremni, braća Ivo Luka Vukas i Matija Vukas, uz pomoć dvojice starijih ministranta, obukli su ministrantsko ruho.

Neki od već primljenih ministranata primili su službe u posluživanju kod oltara. Stjepan Lonac primio je službu križnoše, Fran Glasnović i Mihael Obad službe svjećonoše, a Ivan Vidak skužbu kadioničara.

Pod dječjom misom 14 dječaka primjeno je među kandidate među ministrante. Oni će, nakon godinu dana kandidature, iduće godina također na Dan ministranata, ukoliko budu ustrajali, biti primljeni među ministrante, te time postati punopravni članovi zajednice ministranata Župe sv. Mihajla.

Ovo slavlje u Župi sv. Mihajla organizira se već niz godina, te je ove godine riječ o jubilarnoj desetoj proslavi.

Šime Zupčić