• time
  • Frendship
  • Happines
  • image

Dnevna liturgijska čitanja možete pronaći na linku:

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/