Dubrovačka Biskupija

Predavanje don Boža Baničevića u Smokvici

 

Povodom blagdana zaštitnice župe u Smokvici Gospe Kandalore, u utorak 31. siječnja, smokvičanin don Božo Baničević, župnik u Žrnovu, održao je u Smokvici, predavanje pod nazivom: "Smokvica u Vizitaciji korčulanskog biskupa Teodora Dieda 1612. god."

Svoje predavanje don Božo je temeljio na arhivskoj građi koju je marljivo prikupljao ponajviše u biskupijskom arhivu u Dubrovniku, gdje se čuva arhiv nekadašnje korčulanske biskupije, te vatikanskom arhivu.

Teodor Diedo bio je korčulanski biskup od 1611. do 1625. god. Poštujući odredbe Tridentinskog koncila biskup Diedo je tri puta vizitirao svoju biskupiju, a o tome su nam ostali opsežni podaci. U svom predavanju don Božo se zadržao na prvoj vizitaciji biskupa Dieda održanoj neposredno nakon što je preuzeo upravu biskupijom.

Ovo je vrijeme čestih upada Turaka na otok i njihovih pljačkaških pohoda što je vidljivo po mnogim kapelicama koje su srušene te Biskup zabranjuje vršenje liturgijske službe u njima dok se ne poprave.

Taksativno je nabrojen inventar župne crkve sv. Marije, te popis svih posjeda koje je župa imala. Ono što je jako bitno nabrojena su i imena svih prokuratora koji su bili zaduženi za upravljanje posjedima župe.

Iz ovog popisa je vidljivo da se većina prezimena do danas sačuvla u Smokvici.

Predavač je posebno istaknuo kako su zapisi ove vizitacije te Biskupovi dekreti koji su nakon toga usljedili pokazatelji vjerskog i društvenog života u Smokvici u prvoj polovici XVII. st.