Dubrovačka Biskupija

Svečana I. Večernja u čast sv. Vlahu i koncert Katedralnog zbora

Nakon otvorenja Feste sv. Vlaha, na blagdan Svijećnice 02. veljače 2012., u katedrali Uznesenja Marijina, održana je pjevana molitva I. svečane

Večernje sv. Vlaha. Molitvu je predvodio biskup msgr. Mate Uzinić u nazočnosti splitsko makarskog nadbiskupa msgr. Marina Barišića, zadarskog

nadbiskupa msgr. Želimira Puljića, šibenskog biskupa msgr. Ante Ivasa, svećenika, redovnika i redovnica te vjernog puka dubrovačkog. Prigodnu

homiliju izrekao je generalni vikar msgr. Petar Palić koji se uz ostalo osvrnuo i na Dan posvećenog života koji se slavi u Crkvi na blagdan

Svijećnice.

Nakon završetka molitve, održan je i tradicionalni koncert Katedralnog zbora pod ravnanjem prof. Margit Cetinić. Na programu su se našle skladbe

u čast sv. Vlahu i dijelovi Handelovog oratorija „Mesija“.