Ispiši ovu stranicu

Prvi korizmeni pohod biskupa Uzinića - župa sv. Petra Boninovo

Prvog petka ovog mjeseca u župi sv. Petra na Boninovu bilo je posebno ozračje, što zbog samog značenja tog dana, što zbog sudjelovanja u

liturgijskom sadržaju biskupa msgr. Mate Uzinića. Otac biskup tijekom korizmenog vremena pohodi gradske župe, počevši od župe sv. Petra, u kojoj

je predvodio Križni put i euharistijsko slavlje.

Prodovijedajući tako na sebi svojstven dubok duhovan način, spajajući biblijske retke s današnjicom, povlaćeči paralele Isusovog vremena i života

s našim, vjernicima je dodaknuo i potaknuo mnoga razmišljanja i propitivanja o njima samima kao kršćanima te odnosu prema bližnjima i

Svevišnjem.

Nakon misnog slavlja na čelu sa župnikom don Ivicom Pervanom, predstavnici i prijatelji župnog Caritasa, predstavici mladih, župnog zbora, vijeća

za obitelj, članovi zajednice Krvi Kristove, čitači te drugi aktivni župljani imali su čast porazgovarati s biskupom Uzinićem te ga tako upoznati sa

aktivnostima župe.

Na sastanku su se iznosila razmišljanja koja su se doticala top tema koje na neki način muče današnju crkvenu zajednicu, s posebnim naglaskom

na mlade i obitelj. Ovaj susret je bio zaista poseban, protekao je u duhovitom i duhovnom ozračju, otvorenosti i zajedništvu, osjećala se spona

kršćanke ljubavi, onoga za čim svi čeznemo, što nas svih veže.

A. Matana

Galerija slika