Dubrovačka Biskupija

Mladi otkrili Danače kao oazu ljepote, mira i molitve

 U samostanu sv. Marije na Dančama u subotu, 03. ožujka, održana je duhovna obnova za mlade Dubrovnika.

Tema obnove bila je "Na putovima srca“, a obnovu su vodile sestre franjevke od Bezgrešnog Začeća.

Mladi su razmišljali o sebi, svom životu i odnosu s drugima u svijetlu Kristovog nauka te dragovoljno prihvatili molitvu jednih za druge

tijekom korizme. Euharistijsko slavlje predvodio je studentski kapelan don Hrvoje Katušić.

Mladi su tijekom jednodnevne duhovne obnove na Dančama, uz produbljivanje svog odnosa s Bogom, imali vremena i za međusobno

druženje, upoznavanje sa sestrama i samostanom kojeg su doživjeli, kako sami svjedoče, kao oazu ljepote, mira i molitve u današnjem

brzom načinu života.