Dubrovačka Biskupija

Održan stručni skup za vjeroučitelje

"Vjera i nacionalni identitet" bila je tema stručnog skupa za vjeroučitelje Dubrovačke biskupije održanog u subotu 10. ožujka u dvorani bivšeg

Samostana sv. Klare. O temi je govorio dr. Ivica Martinović, ravnatelj Instituta za filozofiju u Zagrebu. Predavač je uvodno podsjetio na tezu koja

se bila pojavila u vrijeme zamaha hrvatskog proljeća, a tvrdila je da se Katolička Crkva od Drugog svjetskog rata nije dovoljno zauzimala za

nacionalni identitet. Prisjetio se kako je kao student to pitanje postavio i blagopokojnom kardinalu Franji Kuhariću. Pitanje nacionalnog identiteta

intenziviralo se posljednjih dvadesetak godina, a u filozofskim debatama veže se isključivo uz Židove, Armence i Kurde, rekao je predavač.

Govoreći o nacionalnom identitetu u Socijalnom nauku Crkve, dr. Martinović izložio je temeljne naglaske o identitetu naroda prema dokumentu

Treće biskupske sinode "Pravda u svijetu" iz godine 1973. U njemu se nedvojbeno ističe kako "svaki narod ima pravo na vlastiti identitet", spominje

kako se od modernizacije koja narodima oduzima njihovu osebujnost nemoguće obraniti te dodaje kako će prihvaćanjem modernizacije koja se

stavlja u službu nacije ljudi "moći stvoriti kulturu koja će biti njihova vlastita i istinska baština, poput nekog društvenog pamćenja, koje će moći biti

stvaralačko u oblikovanju nacionalne osobnosti pojedinih naroda."

U raspravi nakon predavanja primijećeno je kako se ne vrednuje na isti način nacionalni identitet različitih naroda, primjerice američki nacionalni

identitet se slavi i smatra modernim dok se isticanje hrvatskog nacionalnog identiteta smatra nečim nazadnim.

U pedagoškim radionicama koje su vodile vjeroučiteljice Ružica Gavrić za osnovne i s. Jelena Krilić za srednje škole okupljeni vjeroučitelji napravili

su izbor i radili na produbljivanju i interpretaciji vjeronaučnih sadržaja koji su u službi očuvanja nacionalnog identiteta prema planu i programu za

pojedina godišta.


S novostima iz Agencije za odgoj i obrazovanje sudionike je upoznala viša savjetnica Sabina Marunčić, a s planovima dubrovačkoga Katehetskog

ureda tajnica Romana Đuka Alemani. U radu biskupijskog stručnog skupa također su sudjelovali dubrovački biskup Mate Uzinić i predstojnik

Katehetskog ureda Dubrovačke biskupije mr. don Josip Mazarekić. Molitvu "Gospina plača" koja je izričaj hrvatskoga nacionalnog bića o njegovoj

vjeri pripremili su, uz pomoć vjeroučiteljica Branke Đurasović i Ane Šumić, učenici Osnovne škole "Ivana Gundulića".


Angelina Tadić