Dubrovačka Biskupija

Duhovna obnova za svećenike: Euharistijsko učenje sv. Tome

 

 

Korizmena duhovna obnova za svećenike i redovnike održana je u srijedu, 9. ožujka, u Biskupskom sjemeništu u Dubrovniku. Obnova je započela čitanjem molitve Trećeg časa nakon čega je uslijedilo razmatranje o. Matijasa Lovra Farkaša, priora Dominikanskog samostana u Gradu, o tumačenju sakramenta euharistije prema sv. Tomi Akvinskom.

 

„Među teolozima koji su raspravljali o euharistiji , prvo mjesto pripada sv. Tomi Akvinskom jer on je promislio o 'Otajstvu' upotrijebivši sav napor razuma i svu poniznost vjere“ rekao je fr. Matijas te dodao kako sv. Toma uči da je euharistija izvor i cilj svih sakramenata. „Euharistija je savršeni i potpuni sakrament Gospodinove muke i ukoliko sadrži samoga Krista u njegovoj muci onda je čovjek preko tog sakramenta sudionik te muke“ objašnjava prior Dominikanskog samostana. Naglasio je i kako sv. Toma u euharistiji razlikuje izvanjski vid, obrede i znakove, zatim Kristovu prisutnost i kako u njoj gleda jedinstvo u mističnom tijelu koje je Crkva, to jest, zajednica svetih.

 

„Sveti Toma bio je i mistik, sjajno je tumačio središnji kršćanski misterij 'Otkupljenja'. Kristova žrtva na križu predstavlja više nego obilnu zadovoljštinu za grijehe ljudskog roda, osobito jer je Isus trpio iz ljubavi i poslušnosti.“ Ovim riječima o. Matijas Lovro Farkaš naglasio je veličinu Isusove patnje dodavši još i riječi sv. Tome: „Isus je prihvatio muku iz velike želje koju je imao da sebi ujedini Crkvu kao svoju zaručnicu“.

 

Nakon razmatranja uslijedilo je pokorničko bogoslužje, te klanjanje pred Presvetim Oltarskim sakramentom. Zajedničku misu koju će predvoditi dubrovački biskup mons. Mate Uzinić svećenici će ovaj put slaviti na Dančama na kojoj će ujedno biti i ispraćaj fra Ivana Čuture.

 

Nikša Sentić