Dubrovačka Biskupija

Križni put na Srđ u ozračju Godine Caritasa

Križni put na Srđ u ozračju Godine Caritasa

Veliki broj vjernika, svećenika, redovnica i redovnika sudjelovao je u pobožnosti križnog puta padinama Srđa poviše

Dubrovnika koja se na petu korizmenu nedjelju moli već četrnaestu godinu. Razmišljanja uz pojedinu postaju čitali su

predstavnici župa, a drveni križ od postaje do postaje nosili su vjernici aktivni u župnom i biskupijskom Caritasu. U Godini

Caritasa za Dubrovački biskupiju križ su na posljednjim postajama nosili ravnatelj biskupijskog Caritasa don Robert Ćibarić,

zamjenica ravnatelja Marija Đurović i dubrovački biskup Mate Uzinić.

 

Obraćajući se vjernicima podno kamenog križa na vrhu Srđa biskup Uzinić je rekao kako Isusov put križa nije započeo u

Jeruzalemu niti završio na Kalvariji. „Njegov križni put započeo je već u grijeh prvih ljudi, a nastavio se i nastavlja u patnji

svih ljudi. Sa svima njima Bog je u Isusovoj patnji postao i ostaje solidaran,“ istaknuo je biskup i dodao: „Ni naš hod za

Isusom na njegovom putu križa nije započeo na rubovima našeg grada, ali bi još važnije bilo da on niti ne završiti ovdje na

vrhu Srđa, naše dubrovačke Kalvarije, nego se nastaviti solidariziranjem u ljubavi sa svima onima koji pate. To je karitas,

djelatna ljubav koja se nadahnjuje na onoj ljubavi kojom nas Bog ljubi i širi je oko sebe. I to bi za nas na svim razinama i u

svim dimenzijama, uključujući osobito onu duhovnu kao brigu za vječno spasenje svoje braće i sestara, trebala biti Godina

Caritasa.“ Kako je patnja Isusu dovoljan razlog za solidariziranje s čovjekom tako bi i nama patnja bližnjih trebala biti

dovoljan razlog za solidariziranje s njima „jer to je preduvjet da u vlastitoj patnji nađemo utjehu, ali i da druge u njihovoj

patnji ne osudimo i odbacimo, već da im u patnji posvjedočimo Boga i tim svjedočanstvom podignemo njihov pogled

spušten zbog boli, očaja, možda i srama zbog onoga što su učinili, prema Isusu i onoj milosrdnoj Božjoj ljubavi koja nam je

u njemu objavljena, a koja je svoj vrhunac imala u muci i smrti i svoju konačnu pobjedu i potvrdu u pobjedi uskrsnuća,“

poručio je biskup Uzinić. Kao poticaj vjernicima na iskazivanje te ljubavi prema bližnjima dubrovački biskup je pročitao

odgovore blažene Majke Terezije na pitanje: "A vi, što vi kažete,tko sam ja?"


Korizmeni križni put na Srđu središnji je događaj drugog dana manifestacije Dani kršćanske kulture u Dubrovniku.


Angelina Tadić

Medij