Dubrovačka Biskupija

Noć crkvenih muzeja

Veliki odaziv posjetitelja na Noći crkvenih muzeja u Dubrovniku održanoj u subotu, 31. ožujka i ove godine je ugodno iznenadio organizatore

dubrovačkih Dana kršćanske kulture. Večer je započela u klaustru franjevačkog samostana Male braće gdje su klape Amfora i Oštro pod vodstvom

skladatelja i dirigenta Krešimira Magdića izvele, sukladno liturgijskom vremenu, „Muku Gospodnju“ ili „Gospin plač“ kako se pjevaju u dubrovačkom

kraju. S restauriranim oslicima (freskama) u lunetama samostanskog klaustra nazočne su upoznali gvardijan samostana dr. fra Stipe Nosić i

voditeljica tima obnove Hrvatskog resturatorskog zavoda resturatorica i slikarica Ana Požar-Piplica. Od osamnaest oslika koji predstavljaju život sv.

Franje Asiškog obnovljeno je dvanaest, a niz započinje prikazom svečevog rođenja na luneti iznad vrata koja iz klaustra vode u crkvu. Na oslicima

je radio slikar Zebedeo, isti onaj koji je napravio kopiju i slike staroga Dubrovnika koja se sada nalazi u franjevačkoj staroj apoteci. Tijekom tristo

godina dolazilo je do više obnova tako da su se pri sadašnjoj obnovi mogli uočiti različiti slojevi koji su onda bili poslani na institute u Zagrebu i

Firenci na analizu. Ispod svakog oslika na zidu su do 1903. godine bile na hrvatskom i latinskom jeziku napisane pjesme koje govore o temi slike.

Pretpostavlja se da je riječ o pjesmama Bernardina Liberalis Ričardića (1680.-1716.) koji je pisao pjesme na talijanskom, latinskom i hrvatskom

jeziku, a bio je i član Akademije ispraznih koja je u Dubrovniku djelovala oko tri desetljeća. Većina njegovih sačuvanih djela nalazi se u Male braće,

a i sam je pokopan u samostanu. Uz ova novija otkrića u samostanu posjetitelji Noći crkvenih muzeja mogli su pogledati izloške u franjevačkom

muzeju.

Druga postaja večeri bio je dominikanski samostan gdje je dr. fr. Stjepan Krasić posjetitelje upoznao s njihovim znamenitostima, da bi nakon toga

u dubrovačkoj katedrali o vrijednim relikvijama koje su čuvaju u riznici govorio katedralni župnik dr. don Stanko Lasić.

 

Angelina Tadić