Dubrovačka Biskupija

Oglas za posao - radno mjesto ekonoma Dubrovačke biskupije

 Oglas za posao – radno mjesto ekonoma biskupije

 

DUBROVAČKA BISKUPIJA

Poljana Paska Miličevića 4

20000 Dubrovnik

Objavljeno 30. 3. 2017.

 

TRAŽIMO:

Dubrovačka biskupija u službi je spasonosne poruke Isusa Krista koja pokušava doći do ljudi svakog vremena i mjesta. Za takvo poslanje potrebna su joj odgovarajuća materijalna dobra kako bi ostvarivala ali i razvijala svoje konkretno pastoralno djelovanje.

Ovim oglasom tražimo osobu za mjesto ekonoma Dubrovačke biskupije. Riječ je o vrlo složenim poslovima koji uključuju financijsko savjetovanje i upravljanje. Sve koji imaju iskustva i znanja za odgovorno obavljanje ovoga posla i iskreno se žele svojim radom uključiti u poslanje Dubrovačke biskupije, u njezino što uspješnije naviještanje evanđelja i služenje ljudima, želimo potaknuti da se prijave na ovaj oglas.

Ekonoma se, nakon probnoga roka od 6 mjeseci, zapošljava na mandat od 5 godina na puno radno vrijeme s mogućnošću produljenja mandata svakih pet godina kako je predviđeno kanonskim pravom (Kan. 494). U slučaju da odabrana osoba dolazi iz drugih dijelova Hrvatske, njoj i njezinoj obitelji osigurat ćemo smještaj za trajanja radnog odnosa. Dubrovačka će biskupija s odabranim kandidatom dogovoriti pravednu plaću u skladu s odgovornošću posla i njegovim kvalifikacijama.

 

OPIS POSLODAVCA:

Dubrovačka biskupija obuhvaća Biskupski ordinarijat, biskupijske ustanove i urede, vijeća i delegate, 61 župu, 49 biskupijskih svećenika, kao i ukupno 30 zaposlenih vjernika laika. Uz to Dubrovačka biskupija vlasnik je Benfortuna d.o.o., Otok d.o.o. i suvlasnik Elaphiti Conspectus d.o.o. U prilogu je biskupijski Godišnjak u kojemu je jasno prikazana biskupijska struktura i organizacija, kao i posljednja dva financijska izvješća. Dubrovačka biskupija u upravljanju materijalnim dobrima želi ići prema što većoj transparentnosti, poštenju i odgovornosti.

 

OPIS RADNOG MJESTA:

Radno mjesto uključuje sljedeće poslove:

·         organizaciju i optimizaciju financijskog poslovanja Biskupije;

·         predlaganje procedura za kvalitetnije upravljanje i njihovu provedbu;

·         koordinaciju s bankama, računovodstvom, uredima, dobavljačima i Ordinarijem;

·         komunikaciju s poreznom upravom, revizorima, konzultantima;

·         donošenje i izvršavanje proračuna;

·         vođenje i analizu mjesečnih i godišnjih izvještaja;

·         izradu poslovnih planova i planova investicija;

·         izradu projekcija vezanih uz pojedinačne projekte;

·         upravljanje likvidnošću i odabir najpovoljnijih izvora financiranja;

·         kontrolu plaćanja obveza i naplate potraživanja;

·         nadziranje računovodstvenih poslova;

·         odgovornost za ostvarenje ciljeva postavljenih u planovima;

·         druge poslove po nalogu Ordinarija.

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

·         iskreno i zauzeto životno podržavanje poslanja i vizije Dubrovačke biskupije;

·         završen ekonomski fakultet, poželjno smjer financije i računovodstvo;

·         5 godina iskustva na području vođenja financija i računovodstvenih poslova;

·         vozački ispit – kategorija B;

·         vrlo napredno poznavanje MS Excel i MS Word;

·         dobro znanje poreznih propisa, MSFI, HSFI.

 

PREDNOST IMAJU KANDIDATI:

·         s iskustvom u vođenju ljudi;

·         koji su radili na sličnim poslovima;

·         koji aktivno poznaju jedan svjetski jezik.

 

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:

·         osjećaj odgovornosti i čestitost;

·         izražene analitičke, organizacijske i prezentacijske vještine;

·         temeljitost, točnost i preciznost u radu;

·         sposobnost istodobnog rada na više projekata;

·         mogućnost samostalnog i timskog rada;

·         spremnost na usavršavanje.

 

NAČIN PRIJAVE:

Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu. Prijave su moguće isključivo elektroničkim putem i to najkasnije do 30. travnja 2017. Razmatrat će se samo prijave poslane na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na koju je potrebno poslati sljedeće:

·         ispunjen obrazac za prijavu;

·         potvrdu o stečenoj stručnoj spremi;

·         potvrdu o dosadašnjem radnom stažu;

·         preporuke poslodavaca;

·         ostale preporuke.

Napomena: Ako koji kandidat zbog ozbiljna i opravdana razloga trenutačno ne može pribaviti koju potvrdu ili preporuku, neka to obrazloži i naznači u prijavi.

 

NAČIN IZBORA:

Dubrovačka biskupija zadržava potpunu slobodu na kraju odabrati onoga kandidata za kojega vjeruje da najviše odgovara traženome mjestu. Svi navedeni uvjeti i preporuke nisu jamstvo izbora kandidata, nego su u službi lakše klasifikacije prijavljenih. Izbor kandidata provest će se u tri kruga. Na svakom prijelazu mišljenje o pojedinim kandidatima donosit će komisija od 5 članova. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. U potpunosti će se poštivati i štititi privatnost svih podataka.

Prvi krug

Nakon što zaprimimo prijave kandidata, u roku od 3 radna dana poslat ćemo potvrdu da smo ju zaprimili. Nakon završetka prijava odabrat će se kandidati koji će biti pozvani na razgovor. Najkasnije do 13. svibnja 2017. kandidati će elektroničkim putem dobiti obavijest jesu li prošli u drugi krug.

Drugi krug

Kandidate koji prođu prvi krug obavijestit će se da najkasnije do 20. svibnja 2017. trebaju elektroničkim putem dostaviti uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i da nisu osuđivani za kaznena djela protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti. Nakon toga, od 22. do 27. svibnja, bit će obavljeni razgovori s tim kandidatima. Najkasnije do 3. lipnja 2017. kandidati će elektroničkim putem dobiti obavijest jesu li prošli u treći krug.

Treći krug

Kandidate koji prođu u treći krug obavijestit će se da najkasnije do 10. lipnja 2017. trebaju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad. U ovom krugu kandidati će se uputiti na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova ovog radnog mjesta. Nakon završetka testiranja, u roku od sedam dana, objavit će se koja je osoba primljena na probni rok od 6 mjeseci. Ako na kraju trećega izbornog kruga Dubrovačka biskupija, ovisno o vlastitoj procjeni, ne postigne dogovor o zaposlenju, izborna će se procedura vratiti na neki od prethodnih krugova ili zaključiti bez odabranoga kandidata.

 

PRILOZI:

Obrazac za prijavu

Biskupijski godišnjak

Financijsko izvješće za 2014.

Financijsko izvješće za 2015.