Dubrovačka Biskupija

Zajednički sastanak svećenika Stonskog i Pelješkog dekanata o radnom dokumentu HBK o katehezi

U župi sv. Vlaha u Janjini u srijedu, 31. svibnja održan je zajednički sastanak svećenika Stonskog i Pelješkog dekanata. Na sastanku su sudjelovali dekan Stonskog dekanat don Miljenko Babaić i drugi župnici ovog dekanata: don Pero Pranjić, fra Ivan Boras, fra Stipan Šarić, fra Ivan Marić, don Jozo Sebežević i don Stipo Zadro, te dekan Pelješkog dekanata don Marko Stanić i župnici: don Frano Markić, don Mato Puljić, fra Petar Perković i don Josip Lebo.

 

Tema sastanka je bila predstavljanje dokumenta „Da radost vaša bude potpuna“ koje je održao mr. don Marinko Šljivić, pročelnik Katehetskog ureda Dubrovačke biskupije i predsjednik Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju. Predavač je iscrpno predstavio dokument i dao neke smjernice za katehezu u župnoj zajednici. Naglasio je kako je dokument nastao s ciljem da se prvi put u novijoj povijesti sagleda sveukupno katehetsko djelovanje Crkve kao jedinstvene cjeline. Njime se želi upozoriti na neke značajnije pothvate u obnovi kateheze kao odgoja u vjeri. Jedna od niti vodilja bila je ideja da odgovornost za katehezu nosi cijela crkvena zajednica, što razrađuje i pretpostavlja navedeni dokument. Njime se vrednuje 25 godina vjeronauka u školi, ali se i istovremeno afirmira važnost župne kateheze. Hrvatska biskupska konferencija, vođena idejom da je kateheza zadaća cijele Crkve, a ne pojedinaca, stavila je dokument na javnu raspravu i poziva cjelokupnu crkvenu javnost da se uključi u doradu dokumenta.

 

Nakon izlaganja pročelnika Šljivića uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali svi nazočni svećenici. Pojedinačno su iznosili svoja mišljenja o dokumentu s osvrtom na katehizaciju i evangelizaciju u svojim župama. Rečeno je, uz ostalo, kako su novi oblici kateheze koje dokument predlaže nisu primjenjivi za pojedine župe koje imaju veliki broj starijih župljana, te da je velika razlika u katehizaciji župa ovih dvaju dekanata u usporedbi sa župama gradskih dekanata zbog brojnosti i same strukture župnih zajednica.

 

Svećenici su istaknuli kao hvale vrijednu činjenicu da je radna verzija dokumenta „Da radost vaša bude potpuna“ prije objavljivanja ponuđen na javnu raspravu narodu Božjem. To je jedinstven slučaj da vjernici mogu izraziti svoje mišljenje o tako važnim pitanjima života Crkve, rečeno je na sastanku. Pozitivna je činjenica da je veliki naglasak stavljen na obitelj kao središte kateheze. Valja osnažiti neka dosadašnja iskustva zajedničke molitve i razgovora u obitelji.

 

Uočeno je bolno pitanje udaljavanja mladih od župne zajednice. Tome pitanju treba posvetiti maksimalnu pažnju. Nije dovoljno samo upozoravati na razne utjecaje (primjerice elektroničkih medija i okoline), već treba vidjeti u čemu župna zajednica može nešto više učiniti da mladima bude poželjnije mjesto okupljanja. Neki svećenici su istaknuli kako je dokument dobro uočio problem nezrelosti vjere, odnosno tzv. biblijske neishranjenosti, te ocijenili kako je dobro što dokument u središte kateheze stavlja Božju riječ i što se provodi akcija „Biblija u svaku kuću“. Pojedini svećenici su predložili da bi to bilo još uspješnije kada bi HBK tiskala barem Novi zavjet i besplatno podijelila svakoj obitelji.

 

Svećenici su razgovarali i o problemu prilagodbe nekih svećenika suvremenim oblicima katehizacije putem elektroničkih medija koji su dostupni širem broju mlađe populacije te kao pozitivno istaknuli primjer dubrovačkog biskupa koji na društvenim mrežama svakodnevno objavljuje kratke misli nadahnute biblijskim tekstovima koje onda mogu doprijeti do većeg broja ljudi.

 

Radni dokument HBK ističe što je potrebno mijenjati u pastoralnoj praksi, od same liturgije i drugih pobožnosti, da bi Crkva u konkretnoj župnoj zajednici bila što poželjnije mjesto dolaska i susreta. Potrebna je daleko veća priprema za različite oblike okupljanja koja neće biti samo neka predavanja već pružiti priliku za raznolike oblike izmjene misli te dogovornog djelovanja. Tu se prije svega misli na osnivanje različitih grupa u župi (liturgijska, biblijska, marijanska, karitativna, misijska, ekumenska i dr.) koje će pomoći župniku u katehizaciji, rečeno je na sastanku.

 

Istaknuto je također kako Crkva u cjelini odnosno župna zajednica ne postoji samo za sebe nego ona treba zahvatiti okolinu, sve ljude. Drugim riječima, svi su župljani dužni uključiti se u proces nove evangelizacije. Vjernik ne može ostati skrštenih ruku i misliti da se angažiranje odnosi na nekog drugog ili samo na uski krug župljana nego na svakoga osobno.

 

Na kraju zajedničkog dekanatskog sastanka župnik Puljić je počastio sudionike. Zaključeno je da su ovakvi zajednički sastanci dvaju dekanata višestruko korisni te je dogovoreno da sljedeći zajednički sastanak oba dekanata bude u Stonu.

 

Fra Ivan Marić