Dubrovačka Biskupija

U Slanom biskup Uzinić krizmao mlade iz četiri primorske župe

 

U nedjelju na  svetkovinu Duhova 4. lipnja, sedam krizmanika iz četiri  primorske župe primilo je sakrament  Potvrde u crkvi svetoga Jeronima u Slanomu. Svečanu večernju misu predvodio je  dubrovački biskup mons. Mate Uzinić uz fra Ivana Borasa, župnika i gvardijana Samostana sv. Jeronima u Slanomu, te generalnog vikara don Stanka Lasića.

 

Veliki broj župljana i gostiju, koji su došli zajedno s krizmanicima zahvaliti Bogu na ovom velikom danu  i događaju u njihovim životima, slavili su Boga  molitvom i pjesmom maloga župnoga zbora.

 

Svečano slavlje Duhova i sakramenta Potvrde započelo je pozdravnim čitanjem dobrodošlice biskupu Uziniću, jednoga od krizmanika.

 

U svom tumačenju misnih čitanja  biskup je ukazao na simboliku dana Duha Svetoga i  Sedam darova Duha Svetoga, zapravo na sedam  krizmanika. „S uskrsnućem je završilo Isusovo poslanje na  zemlji“, naglasio je biskup, „a s događajem Duhova započinje  poslanje Crkve  i naše poslanje.“ „Posebno  se to odnosi na vas koji ćete danas primiti svetu potvrdu, obnoviti svoj krsni zavjet i  nastaviti biti donositelji Kristovog mira i opraštanja“,  poručio je biskup mladim slavljenicima.

 

Krizmanici su zahvalili svima koji su ih doveli do primanja ovoga sakramenta. Ponajprije roditeljima koji su im rođenjem i krštenjem prenijeli katoličku vjeru, vjeroučiteljima i učiteljima koji ih kroz školovanje upravljaju na pravi put u Kristovoj vjeri, te svećenicima koji ih svojim propovijedima na nedjeljnim  misama pozivaju na put vjere.

 

Župnik Boras je na kraju mise još jednom zahvalio biskupu, krizmanicima, roditeljima, kumovima te čitavoj župnoj zajednici, a ponajviše „dragome Bogu po čijoj smo milosti slavili ovaj dan“.

 

Ljilja Šimunović