Dubrovačka Biskupija

Udruga mladih sv. Mihajla na LibertasTV-u

 

Nova televizija na dubrovačkom području Libertas TV u sklopu Teme dana napravila je priču o Udruzi mladih sv. Mihajla u Lapadu koja je započela s radom 22. prosinca 2016. godine, a nastala je na poticaj župnog vikara don Marinka Šljivića. Udruga sukladno svojim ciljevima djeluje na području odgoja, obrazovanja, zabavnih sadržaja, humanitarnih akcija, te rada s djecom i mladima. Ciljevi udruge su: promicanje ispravne ljestvice vrednota i zdravog života kod mladeži na području Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, uspostava takvog sustava izobrazbe i etičkog odgoja koji će stvarati najpovoljnije uvjete za skladan duhovni, psihofizički i strukturni razvoj mlade osobe kao člana obitelji, izjašnjavanje o važnim socijalno-etičkim pitanjima u društvu u duhu općeljudskog morala kako ga tumači Katolička crkva te organiziranje humanitarnih aktivnosti te prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći ugroženima na području Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Dojmove mladih članova i sve što vas zanima o Udruzi možete pogledati u prilogu LibertasTV-a.