Dubrovačka Biskupija

Biskup Uzinić krizmao mlade u Žrnovu i Račišću

 

 

Dubrovački biskup mons. Mate Uzinić u nedjelju, 11. lipnja, krizmao je mlade u župi sv. Martina u Žrnovu i u župi sv. Nikole u Račišću. U krizmi i misnom slavlju koncelebrirao je župnik župe sv. Martina i župni upravitelj župe sv. Nikole don Miroslav Karatović. Sakrament Potvrde u Žrnovu primilo je deset mladića i djevojaka, a u Račišću njih šestero.

 

Govoreći u propovijedi dubrovački biskup  rekao je mladima kako neki riječ Bog doživljavaju na različite načine. Odnosno da neki bezrazložno spominju njegovo ime jer ne vjeruju u njega, ali i kako neki Boga doživljavaju kao nadbiće koje nam je daleko te koje promatraju iz straha. No, kazao je kako je odgovor na kršćansko pitanje „što za nas znači riječ Bog?“ u Bibliji, u kojoj stoji kako se On predstavio kao brižan, milosrdan i vjeran Otac, koji se utjelovio u Isusu Kristu ali i koji je nastavio s nama biti po Duhu Svetome. „Zato je naš kršćanski govor o Bogu, kojega razumijevamo kao Jednog Boga u Tri božanske Osobe, istovremeno govor Boga o sebi samome i govor Boga o nama i svom odnosu s nama“, objasnio je propovjednik. Dodao je i kako nam Bog svojim riječima poručuje da nas ljubi i želi, čak i onda kad smo se u grijehu izgubili On nas je otkupio i posvetio.

 

Mons. Uzinić poručio je krizmanicima da ako žele spoznati tajnu Presvetog Trojstva da se onda trebaju otvoriti Bogu i njegovoj milosti, te uključiti u unutartrojstvene odnose božanske ljubavi. Kazao im je i kako će znak te uključenosti biti unutarnji mir i želja za nasljedovanjem Isusa Krista, a što nam omogućuje Duh Sveti koji u sebi sadrži djelovanje svih triju božanskih osoba koje su neraskidivo povezane ne samo u Bogu nego i u djelu spasenja koje Bog ima s nama. „Naše spasenje ne ovisi o nama, nego o Bogu. Potrebno mu se samo otvoriti i staviti na raspolaganje njegovoj milosti“, rekao je biskup i upozorio kako je ljudska tragedija u tome da smo sposobni odbiti Boga i njegovu ljubav, ali i da smo u mogućosti reći Bogu „da“. „Stvoreni smo da bismo živjeli s Bogom i u Bogu koji nam, za razliku od nas, uvijek govori svoj da jer on je milosrdan i vjeran Bog. On je i onaj jedini koji može utažiti našu nasušnu potrebu za zajedništvom, mirom, srećom, pravdom, radošću...“, istaknuo je mons. Uzinić te pozvao sve da ime Božje izgovaraju svjesni da je on Jedan Bog u trojstvu božanskih osoba.

 

Nakon mise krizmanici su se fotografirali zajedno sa kumovima, župnikom i dubrovačkim biskupom.

 


N.S.

Foto: Foto studio vl. Violeta Krasniqi