Dubrovačka Biskupija

Pet zlatomisnika Dubrovačke biskupije

 

 

„Idu danci kao sanci, a godišta kao ništa“, narodna je mudrost zapisana u pozivu na zahvalno misno slavlje petorice ovogodišnjih zlatomisnika Dubrovačke biskupije koje će u župnoj crkvi sv. Nikole u Čilipima predvoditi u subotu, 1. srpnja u 10 sati dubrovački biskup mons. Mate Uzinić.

 

S njim će slaviti jubilarci don Josip Barišić, mons. Stanko Lasić, don Frano Markić, don Jerko Suton i don Grgo Tomić. Na slavlju će sudjelovati njihova subraća svećenici, redovnici, rodbina i prijatelji, te vjernici kojima su kroz proteklih pedeset godina služili naviještajući im Krista i njegovu bezgraničnu ljubav te ih podupirući u njihovom vjerničkom životu.

 

Čestitamo  slavljenicima i donosimo njihove kratke životopise.

 

 

mons. Stanko Lasić         

             

Mons. dr. Stanko Lasić rođen je u Jarama kod  Širokog Brijega 1942. godine. Pučku školu pohađao je  u rodnom mjestu, gimnaziju na Širokom Brijegu do 1957. godine, a potom u Dubrovačkom sjemeništu do 1961. Teologiju je studirao u Zadru i Splitu.  Za svećenika je zaređen 9. lipnja 1967. u Splitu.

 

Prvu službu mons. Lasić započeo je u kolovozu 1968. u Dubrovniku, kao bilježnik u Biskupskom ordinarijatu i biskupov tajnik. Kroz to vrijeme brinuo je i za župu Osojnik. U ožujku 1971. postao je župnik u Smokvici i na toj službi proveo je gotovo dvadeset godina. Jedno vrijeme upravljao je i župom Čara. Uz pastoralni rad u župama Smokvica i Čara studirao je moralnu teologiju na Papinskoj akademiji Alfonsiana u Rimu gdje je 1984. doktorirao. Na Korčuli je ostao do listopada 1990. godine, a u studenom 1990. godine imenovan je katedralnim župnikom i tu službu vrši i danas.  Uz službu na župi bio je i asistent na katedri moralne teologije u Splitskoj bogosloviji, te predavač na teološkim  institutima u Splitu, Mostaru i Dubrovniku. Od 2004. do 2010. godine vršio je dužnost dekana Dubrovačkog dekanata. Bio je pročelnik Vijeća za obitelj, duhovnik dubrovačke podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, vjeroučitelj u dubrovačkoj gimnaziji. Od 2014. godine uz katedralnu župu upravlja i župom sv. Andrija-Pile, kanonik je Stolnog kaptola od njegovog obnavljanja 2016. godine. Dubrovački biskup mons. Mate Uzinić u veljači 2017. godine imenovao ga je generalnim vikarom Dubrovačke biskupije.

 

Sve vrijeme svog župnikovanja rado organizira brojne događaje duhovnog i kulturnog karaktera, te vodi hodočasnike u različita svetišta.  

 

 

don Grgo Tomić

 

Don Grgo Tomić je rođen 1938. godine u Trusini /Podhum, Vrhbosanska nadbiskupija. Pučku školu završio je u Seonici/Konjic, gimnaziju u Dubrovačkom sjemeništu, a teologiju je studirao u Zadru i Splitu. Za svećenika je zaređen u Splitu 29. lipnja 1967. godine.

 

Tijekom pastoralne godine studija don Grgo je ispomagao u više župa Splitske nadbiskupije i Dubrovačke biskupije. Nakon završetka studija imenovan je kapelanom u župi sv. Mihajla u Lapadu, zatim je vršio službe župnika u Osojniku, Liscu, a skrbio je i za župu Smokovljani. U  veljači 1978. vratio se u Lapad na mjesto župnika u župi sv. Mihovila i tu je ostao 26 godina. Za to vrijeme vodio je i izgradnju novu lapadske crkve.  U rujnu 2004. preuzeo je dušobrižništvo u župi sv. Ilara u Mlinima gdje je ostao do 2014. godine kada je umirovljen. Kanonik je Stolnog kaptola od 2016. godine. Kao umirovljeni svećenik poslužuje u župi na Osojniku koliko mu zdravlje dopušta.  

 

Zanimljivo je da se don Grgo rodio u obitelji u kojoj je bilo 14 djece od kojih je ukupno troje izabralo svećenički poziv. Uz don Grgu svećenici su fra Gabrijel i pokojni fra Alojzije.

 

 

 

don Frano Markić          

         

Don Franjo Miljenko Markić je rođen je 1941. godine u Biogracima/Ljuti Dolac u Hercegovini. Pučku školu pohađao je u rodnom selu, a gimnaziju u Širokom Brijegu (Lištica) i u Dubrovačkom sjemeništu do 1961. godine. Teologiju je studirao u Zadru i Splitu. Za svećenika je zaređen u Splitu 29. lipnja 1967. godine.

 

Zadnju godinu studija (pastoralni praktikum) Markić je djelovao u župi Radošić u Šibenskoj biskupiji. U kolovozu 1968. imenovan je župnikom u Stravči, zatim župnikom u Ponikvama. Nakon smrti majke, koja ga je pratila kroz njegove svećeničke službe, odlučio je poći u misije. Bio je misionar u Africi, u biskupiji Livingstone u Zambiji (1984.-1990.), nakon čega se vraća u matičnu biskupiju. Po povratku preuzima službu dušobrižnika u župama  Smokvica i Čara, zatim u župama Smokovljani i Lisac. Opet odlazi u Zambiju (1998.-2001.), a po povratku  preuzima župu Pridvorje. Zatim postaje župnikom na Lopudu, a danas vrši službu župnika u Putnikoviću. 

 

Misijsko djelovanje obilježilo je njegov svećenički život. Danas  je biskupijski delegat za misije i još uvijek održava veze s misijskim krajevima i pomaže im. Mnogi ga poznaju po nadimku Aleluja kojeg je dobio pozdravljajući ljude s tim pozdravom. 

 

 

don Josip Barišić

 

Don Josip Barišić rođen je u Zagrebu 1943. g. Pučku školu pohađao je u Bugojnu, gimnaziju u Bugojnu i Dubrovniku, a teologiju u Zadru i Splitu. Zaređen je za svećenika u Splitu, 29. lipnja 1967. godine.

 

Pastoralno iskustvo tijekom šeste godine studija don Josip je stjecao  u više župa Splitske nadbiskupije. Nakon završetka studija 1968. služio je u župi Vitaljina, zatim je upravljao župom Čara na Korčuli. U Čari je djelovao u vrijeme Hrvatskog proljeća, a kako mu je to sve bilo teško šutke podnositi, bio je i sam optužen zbog hrvatskog nacionalizma. Osuđen je na sedam mjeseci „preodgoja“ koje je odslužio u  Lepoglavi 1973./74. godine. Od 1976.  upravljao je  župama  Ston i Ston Mali, gdje je organizirao euharistijski kongres 1984., skrbio za vjernike u vrijeme Domovinskog rata, a od 1995. postao je župnik u župi Blato na Korčuli. Od rujna 2003. do danas je župnik u Čilipima.

 

Vesele naravi, komunikativan i dalje je pun elana u svom svećeničkom životu. Ne posustaje u pastoralnom djelovanju ne samo u župi nego organizira i humanitarne akcije za potrebite u drugim krajevima Hrvatske. 

 

 

don Jerko  Suton         

  

Don Jerko Suton je rođen 1940. u Tribistovu/Posušje u Hercegovini. Pučku školu pohađao je u Tribistovu i Posušju, gimnaziju u sjemeništima u Sinju i Visokom, a teologiju u Visokom, Sarajevu i Zagrebu.  Za svećenika je zaređen u Zagrebu 29. lipnja 1967. godine.

 

Nakon studija don Jerko je vršio službu kapelana u Mandaljeni, pomažući župniku skrbiti za župu Brgat i kapelaniju Postranje. Od veljače 1971. djelovao je u župi Žuljana, a 1983. imenovan je župnikom u Ponikvama. Od godine 1995. boravi  u Svećeničkom domu u Dubrovniku i ispomaže u župi sv. Andrije-Pile. Danas redovito služi nedjeljnu misu u kapelici sv. Ivana Krstitelja na Konalu, a pomaže i u drugim dijelovima Grada. 

 

Ne gleda televiziju, radije moli i pobožno bdije nad pravovjernošću katoličkog nauka i liturgije.

 

Iz ove generacije svećenika koji su zaređeni na blagdan sv. Petra i Pavla 1967. godine dvojica nisu dočekala zlatomisnički jubilej. To su pokojni don Ivan Vlašić i pokojni don Vlado Puce.