Dubrovačka Biskupija

Novim nuncijem u Republici Hrvatskoj Papa imenovao dosadašnjeg nuncija na Filipinima

 

Papa Franjo imenovao je za apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj nadbiskupa Giuseppea Pinta, dosadašnjeg apostolskog nuncija na Filipinima. Vijest o imenovanju objavljena je u subotu, 1. srpnja u Vatikanu i Hrvatskoj, priopćila je Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj, a prenosi IKA.


Mons. Giuseppe Pinto rođen je 26. svibnja 1952. u Noci (Bari). Za svećenika je zaređen 1. travnja 1978. godine. Inkardiniran je u biskupiju Conversano. Postigao je doktorat iz kanonskog prava. U diplomatsku službu Svete Stolice ušao je 1. svibnja 1984., a diplomatsku službu je obavljao u sljedećim Apostolskim nuncijaturama: Papua Nova Gvineja, Argentina i u Državnom tajništvu Svete Stolice - u Odjelu za odnose s državama. Apostolskim nuncijem u Senegalu, Maliju, Gvineji Bisau i u Capo Verde te apostolskim delegatom u Mauritaniji imenovan je 4. prosinca 2001. godine. Apostolskim nuncijem u Čileu imenovan je 6. prosinca 2007. godine. Za apostolskog nuncija na Filipinima imenovan je 10. svibnja 2011. godine.


Osim materinskog talijanskog jezika govori francuski, engleski i španjolski jezik.

 

Podsjetimo, dosadašnji apostolski nuncij u RH mons. Alessandro D'Errico, koji je u Hrvatskoj bio na toj službi od 2012. godine, imenovan je za nuncija na Malti i u Libiji.

 

IKA/A.T.