Dubrovačka Biskupija

Crkva sv. Stjepana u Pustijerni predana Dubrovačkoj biskupiji

 

Društvo prijatelja dubrovačke starine predalo je u četvrtak, 19. listopada ključeve crkve sv. Stjepana u Pustijerni u Dubrovniku dubrovačkom biskupu mons. Mati Uziniću. Uime DPDS-a ključeve ove crkve bez krova čiji ostaci su sada sačuvani od daljeg progadanja, u samoj crkvi biskupu je predao predsjednik Društva Niko Kapetanić. Nazočnima su se obratili i tajnik Društva Denis Orlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Marko Potrebica, te uime Nadzornog odbora Društva Zoran Zec.

 

Predsjednik Kapetanić je predstavio obnovljeni sakralni objekt rekavši kako on spada u najstarije crkvice u Dubrovniku i pamti povijest grada, istina ne od samih početaka, ali posljednjih 1200 godina postojanja. Crkva je bila u takvom stanju da je trebala hitna obnova kako bi se spasila što je Društvo prepoznalo i odlučilo pomoći. Kapetanić je također kazao kako Društvo ove godine obilježava 65 godina postojanja te spomenuo što je sve u ovoj godini obnovilo te najavio dogodine završetak obnove još jedne crkve a to je crkve Gospe od Karmena.

 

Biskup Uzinić je zahvalio Društvu te nastavio kako ova crkva ima svoju prošlost ali i svoju budućnost. Njezina uporaba neće biti ista kao kad je građena za sakralnu uporabu u kojoj su preci molili Božju pomoć po zagovoru sv. Stjepana, a dijelom je bila i mjesto ukopa, nego će ubuduće služiti kao mjesto za različita kulturna događanja i prezentaciju brige ovog Grada za njegovu baštinu. Izrazio je nadu da će s Društvom i dalje nastojati obnavljati razne objekte koji pripadaju Dubrovačkoj biskupiji a koji imaju i svoju kulturnu vrijednost.

 

Predsjednik GV Potrebica pozdravio je nazočne uime dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića i Grada Dubrovnika te je istaknuo važnost i potrebu Društva u Dubrovniku upravo kroz primjer obnove ove povijesne crkve jer tko zna kada bi je politika stavila na mjesto prioriteta za obnovu. Pohvalio je suradnju svih na ovom objektu te zaključio kako tako mogu raditi i male i velike objekte na dobrobit stanovnika.

 

Zec je kazao kako Društvo i na ovom primjeru pokazuje kako ono ispunjava svoju osnovnu zadaću čuvanja, obnove i zaštite spomeničke baštine ne samo na području Grada i okolice nego i cijelog područja bivše Dubrovačke Republike.

 

Tajnik Orlić je kazao kako je ovo važan objekt za povijest Dubrovnika te istaknuo dobru suradnju s vlasnicima crkve Dubrovačkom biskupijom.

 

Crkva sv. Stjepana u Pustijerni važan je spomenik u Dubrovniku i zbog toga jer su u njoj su nekada bile pohranjene relikvije svetaca a uz nju se veže legenda da se tu svećeniku Stojku 972. godine ukazao sv. Vlaho, nakon čega je svetac uzet za zaštitnika Dubrovnika. Obnova crkve započela je 2010. godine, a cijeli projekt koštao je nešto manje od 3 milijuna kuna.

 

Crkva sv. Stjepana u Pustijerni je romanička crkva, a posljednja istraživanja pokazuju da je bila izgrađena vjerojatno krajem 8. stoljeća te da je bila iste širine kao današnja. Utvrđeno je i da je apsida imala pravokutni oblik te da je to bila vjerojatno jednobrodna crkvica bez kupole. Na podu je ostavljen tlocrt tako da posjetitelji mogu zamisliti kakva je to bila crkva. Uz crkvu se veže legenda o kraljici Margariti i kralju Stjepanu.

 

Crkvu sv. Stjepana spominje u 10. stoljeću bizantski car Porfirogenet. Naknadno je proširena, a nakon Velike trešnje 1667. godine bila je teško je oštećena te se više nije obnavljala. Društvo prijatelja dubrovačke starine konzerviralo je te, iz statičkih razloga, djelomično rekonstruiralo ostatke zidova crkve, a na pod je vraćeno kameno popločenje. Napravljena su i obimna arheološka istraživanja.

 

Angelina Tadić