Dubrovačka Biskupija

O "teologiji dijaloga" na sjednici Vijeća OFS-a Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva

 

Četvrta sjednica Vijeća Franjevačkog svjetovnog reda (OFS-a) Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ održana je u subotu, 28. listopada u dvorani Franjevačkoga kapucinskog samostana Gospe od Pojišana pod predsjedanjem Mile Šuto, područne ministre.

 

Na sjednici su uz područnu ministru bili prisutni Ivana Lešina, područna tajnica, Jasna Šabić, područna blagajnica, Angela Koštro, područna povjerenica za formaciju, Dragutin Koštro, područni povjerenik za nazočnost i djelovanje u svijetu i područni povjerenik za komunikaciju i informiranje, Mara Ljubić, područna vijećnica, Zdenka Filipović Grčić, područna vijećnica, fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata i fra Drago Vrhovac, OFMCap, područni duhovni asistent.

 

Osam mjesnih bratstava na području dubrovačke biskupije

 

Radni dio sjednice započeo je misom u svetištu Gospe od Pojišana koju je predslavio predsjednik Nimac. Potom je rad područnoga Vijeća nastavljen u samostanskoj dvorani. Područna ministra Šuto izvijestila je o radu Splitsko-dubrovačkoga područnog OFS-a za razdoblje od srpnja 2016. do srpnja 2017. godine. Istaknula je da Splitsko–dubrovačko područno bratstvo OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sa sjedištem u Splitu broji 24 mjesna bratstva OFS-a u kojima ima 521 trajno zavjetovani član, u početnoj formaciji je 35 kandidata, s privremenim zavjetima 20 članova, a u posljednjem periodu preminulo je 7 članova.

 

Uz pet bratstava u Splitu, šest u Imotskoj krajini, po jedno u Sinju, Metkoviću, Trogiru, dva uz obalu od Splita do Ploča, na području Dubrovačke biskupije djeluje 8 mjesnih bratstava. Na dubrovačkom području su četiri bratstva: MB „Mala Braća“, Dubrovnik; MB „Sv. Josip“, Lapad; MB “Uznesenje Blažene Djevice Marije“, Rožat i MB „Gospa Snježna“, Cavtat; zatim na poluotoku Pelješcu dva bratstva: MB „Gospa Delorite“, Kuna i MB „Sv.Elizabeta Ugarska“, Orebić; te na otoku Korčuli također dva bratstva: MB „Padre Pio“, Lumbarda i MB „Bl. Marija Propetog Isusa Petković“, Blato-Vela Luka.

 

Nakon izvješća područne ministre predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata Nimac održao je duhovni nagovor o temi „Dijalog u OFS-u“. Poslužio se programatskom enciklikom „Ecclesiam suam“ (1964.) pape Pavla VI. kojim putovima Katolička Crkva u naše doba treba vršiti svoju zadaću i tekstom pok. fra Bonaventure Dude „Pavao VI. – Učitelj dijaloga“. Dotakao se prve točke programa „Svijest koju Crkva mora imati o sebi“, potom druge točke programa koja je naslovljena „Obnova Crkve“ i treće točke programa „Dijalog“ koja je bila i ciljna samoga duhovnog nagovora.

 

Cilj dijaloga: ponuda božanskih dobara

 

Predsjednik Nimac je istaknuo nužnost „teologije dijaloga“. „Teologija dijaloga“ ima ishodište u samome Bogu, dijalog je upisan u samu narav religije, dijalog je naročito svojstven objavljenoj religiji, dijalog je ucijepljen u samo biće Crkve. Božji dijalog s ljudskim rodom je uzor za dijalog Crkve.

 

Teološka metodologija dijaloga odnosno dijaloški oblik koji je Bog Otac po Isusu Kristu u Duhu Svetom s nama otpočeo i uspostavio „prauzorak je svakom dijalogu Crkve i svijeta“, točnije Crkve i ljudi. Stoga načela crkvenoga dijaloga nisu samo ovozemaljska, ona su transcendentna.

 

Psihološka metodologija dijaloga polazi od toga da je razgovor je „jedan od načina na koji se izvršuje apostolsko poslanje; on je ujedno sredstvo za povezivanje duša“. Odatle njegova izvanredna važnost obogaćivanja. Trebaju ga resiti četiri značajke: jasnoća, blagost, povjerenje, razboritost.

 

Najsažetije je, kako piše pok. fra Bonaventura Duda, Pavao VI. označio ciljeve dijaloga, „kada – kao u trotaktu – dijalog proglašava temeljnom zadaćom i oznakom apostolske službe. On dijalogom želi 'najprije pristupiti ljudima da ih razumije', zatim 'da im ponudi darove istine i milosti koje mu je Bog povjerio na čuvanje', 'pa da ih napokon učini dionicima božanskoga otkupljenja i nade što odatle izvire'“ (ES br. 71). Tako, općenito govoreći, cilj je dijaloga ponuda božanskih dobara što ih je od Boga Crkva primila za svijet. Taj se opći cilj primjenjuje primjereno i postupno na različitim razinama dijaloga, a papa Pavao VI. ih naziva krugovima. Prvi krug čini cijelo čovječanstvo (dijalog bez granica), drugi krug oni koji u Boga vjeruju (međureligijski dijalog) i treći krug kršćani (ekumenski dijalog i dijalog u Crkvi).

 

Kao svjetovni franjevci zalagati se za pozitivno gledanje na budućnost


Ovi ciljevi i metodologija u svezi „teologije dijaloga“ koju predlaže papa Pavao VI. svjetovna franjevka i svjetovni franjevac uzima u svojem životu i radu kao kriterij i načelo kao i metodologiju franjevačke duhovnosti, temeljenu na Evanđelju: fraternitas, minoritas, evangelicitas i apostolicitas, posebno „princip – bratstvo“, zaključio je fra Stipe.

 

Na kraju je citirao misao prethodnika Pavla VI., sv. Ivana XXIII. porukom koja se temelji na uskrsnoj nadi iz njegova pozdravnog govora „Gaudet mater Ecclesia“ (1962.) koji je održao na otvaranju Dugog vatikanskog koncila: prvo, nasuprot jednom pesimističkom gledanju na budućnost čovječanstva, trebamo se, kao svjetovni franjevci, zalagati za jedno zdravo, pozitivno gledanje na budućnost, oslonjeni na vjeru da je Bog taj koji upravlja poviješću, a uloga je Crkve da ne sudi svijet, već svijetu pomogne koristeći svoj nauk i iskustvo. Drugo, odnosi se na nauk Crkve, treba kao svjetovni franjevci, proučavati autentični nauk Crkve, koristeći se metodama istraživanja kojima se služi današnja moderna misao. Treće, krajnji je cilj Crkve, kao i svjetovnih franjevaca, jedinstvo svih kršćana i ljudi radi postizanja mira u svijetu i jednog suživota prožetog ljubavi.

 

Na sjednici se razgovaralo o pripremi za područni kapitul koji će se održati u subotu, 25. studenoga 2017. u Franjevačkom samostanu Gospe od zdravlja u Splitu, a potvrđen je plan i program aktivnosti područnoga bratstva u 2018. godini: hodočašće područnog bratstva u rujnu prigodom Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji 2018. godine u Solinu, područne duhovne vježbe, područni seminar za formaciju, područni kapitul u 2018. godini te usklađivanje područnog kalendara s nacionalnim kalendarom događanja u 2018. godini.

 

Ostali članovi su također iznijeli svoja izvješća a zaključeno je i da se izabere povjerenstvo na područnoj razini za mrežnu stranicu područnog bratstva OFS-a.

 

Područno bratstvo OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“