Dubrovačka Biskupija

Ovogodišnji laureati Grada Dubrovnika fra Stjepan Krasić i posthumno p. Petar Perica

Na osmoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj u ponedjeljak 24. siječnja, donesena je odluka kako će nagrada za životno djelo, koja se dodjeljuje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća na Kandeloru 2. veljače, biti dodijeljena akademiku fra Stjepanu Krasiću te posthumno isusovcu p. Petru Perici.

 

Biografije laureata možete pročitati u nastavku:

 

Petar Perica je rođen 27. lipnja 1881. godine u Kotišini kraj Makarske. Kao učenik petog razreda u Travničkom sjemeništu 1900. godine ispjevao je pjesmu „Do nebesa nek se ori“ za Kongres svehrvatske mladeži i Dan posvete Srcu Isusovu, a kao mladi isusovac 1904. godine, uz 50. obljetnicu dogme o Bezgrešnom Začeću Blažene Djevice Marije, pjesmu „Zdravo Djevo.“ Za svećenika je zaređen 1914. godine te je djelovao u Zagrebu, Travniku, Splitu, Šibeniku i Dubrovniku. Partizani su ga zatvorili 22. listopada 1944. godine u Dubrovniku i pogubili 26. listopada 1944. godine na otočiću Daksi, zajedno s ostalim brojnim Dubrovčanima. Nakon ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava s Dakse pokopan je 2010. u isusovačkoj grobnici na Gradskom groblju Boninovo u Dubrovniku.

 

 

 

Stjepan Krasić je rođen 6. listopada 1938. u Čitluku kod Mostara. Osnovnu je školu pohađao u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Bolu na Braču. Odsluživši dvogodišnju vojnu obvezu, studirao je filozofiju na Visokoj Filozofsko-teološkoj školi Dominikanskog reda u Dubrovniku, teologiju na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Papinskom sveučilištu Sv. Tome Akvinskoga u Rimu postigavši doktorat povijesnom disertacijom o Dubrovačkoj dominikanskoj kongregaciji (1487-1550). Istovremeno je na Paleografsko-diplomatičkoj školi u Vatikanu diplomirao paleografiju, arhivistiku i diplomatiku. Studij povijesti pohađao je na Papinskom sveučilištu Gregoriani u Rimu gdje je doktorirao disertacijom o dubrovačkom učenjaku i diplomatu Stjepanu Gradiću (1613 - 1683).

 

Krasić je predavao na Papinskom sveučilištu sv. Tome Akvinskoga u Rimu, gdje je vršio i razne druge dužnosti. Bio je znanstveni suradnik talijanske “Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL” (Brera – Milano) za izdavanje Opera omnia Ruđera J. Boškovića (2002-) i dr. Dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Aktualni je profesor povijesti na Međunarodnom sveučilištu Dubrovnik gdje mu je 21. veljače 2011. podijeljen naslov profesora emeritusa. Za svoj je rad je primio tri nagrade za životno djelo među kojima one grada Zadra i Dubrovačko-neretvanske županije, počasni doktorat Sveučilišta u Zadru i dr.

 

U istraživačkom radu Stjepan Krasić proučava različite aspekte društvenih, kulturnih i religioznih gibanja hrvatske povijesti, objavivši s tih područja 19 knjiga i oko 200 znanstvenih rasprava i članaka dužine do nekoliko do preko 200 stranica.

 

 

 

Na svečanoj sjednici bit će dodijeljene i nagrade za godišnja postignuća. Dobit će ih Dubravka Šeparović Mušović, ljekarna Čebulc i Udruga slijepih i slabovidinih osoba Dubrovnik.