Dubrovačka Biskupija

Podjela sakramenta Potvrde u biskupiji

 

Podjela sakramenta Potvrde kandidatima koji su se pripremali u svojim župama započinje u nedjelju, 8. travnja sa župom sv. Vlaha u Babinom Polju na Mljetu.

 

Donosimo raspored slavlja sakramenta Potvrde u Dubrovačkoj biskupiji.

 

Nedjelja, 8. travnja

Župa sv. Vlaha, Babino Polje

Nedjelja, 15. travnja u 9 sati

Župa Velike Gospe, Kuna

Nedjelja, 15. travnja u 11 sati

Župa sv. Martina, Žuljana

Subota, 21. travnja u 10 sati

Župa sv. Obitelji, N. Mokošica

Subota, 21. travnja u 18 sati

Župa sv. Ilara, Mlini

Nedjelja, 22. travnja u 9 sati

Župa sv. Križa, Gruž

Nedjelja, 22. travnja u 11 sati

Župa sv. Spasa, Mokošica

Subota, 28. travnja u 18 sati

Župa sv. Roka, Lumbarda

Nedjelja, 29. travnja u 9 sati

Župa Gospe od Sniga, Pupnat

Nedjelja, 29. travnja u 11 sati

Župa sv. Martina, Žrnovo

Subota, 5. svibnja u 18 sati

Župa Velike Gospe, Rožat

Nedjelja, 6. svibnja u 9 sati

Župa sv. Jurja, Osojnik

Nedjelja, 6. svibnja u 11 sati

Župa sv. Petra, Boninovo

Subota, 12. svibnja u 18 sati

Župa sv. Josipa, Vela Luka

Nedjelja, 13. svibnja u 9 sati

Župa sv. Petra, Čara

Nedjelja, 13. svibnja u 11 sati

Župa sv. Marka, Korčula

Nedjelja, 13. svibnja u 18 sati

Župa Pomoćnice Kršćana, Orebić

Subota, 19. svibnja u 10 sati

Župa sv. Nikole, Čilipi

Subota, 19. svibnja u 18 sati

Župa sv. Mihovila, Lapad

Duhovi - Nedjelja, 20. svibnja u 10 sati

Katedrala i Župa sv. Andrije

Duhovi - Nedjelja, 20. svibnja u 18 sati

Župa Presvetog Trojstva, Gruda

Nedjelja, 3. lipnja u 9 sati

Župa sv. Stjepana, Zaton

Nedjelja, 3. lipnja u 11 sati

Župa sv. Marije Magdalene, Mandaljena

Nedjelja, 3. lipnja

Župa sv. Vlaha, Slano

(sakrament dijeli don Stanko Lasić, kanonik)

Subota, 9. lipnja u 19 sati

Župa sv. Mihovila, Viganj

Nedjelja, 10. lipnja u 9 sati

Župa Pohođenja Marijina, Orašac

Nedjelja, 10. lipnja u 11 sati

Župa sv. Mihovila, Kliševo

Nedjelja, 10. lipnja

Župa sv. Vlaha, Ston

(sakrament dijeli don Stanko Lasić, kanonik)

Nedjelja, 17. lipnja  u 10 sati

Župa Svih Svetih, Blato

(sakrament dijeli don Stanko Lasić, kanonik)

Četvrtak, 28. lipnja u 18 sati

Župa sv. Petra i Pavla, Trpanj

Nedjelja, 22. srpnja u 11 sati

Župa sv. Marije Magdalene, Putnikovići

Petak, 3. kolovoza

Župa sv. Stjepana, Luka Šipanska

Nedjelja, 14. listopada u 10 sati

Župa sv. Nikole, biskupa, Cavtat