Dubrovačka Biskupija

Deset restauriranih slika dalo novi sjaj župnoj crkvi u Putnikoviću

 

U župnu crkvu sv. Marije Magdalene u Putnikoviću na Pelješcu u posljednje vrijeme postavljeno je deset slika restauriranih zadnjih nekoliko godina i tako spašenih od propadanja. Najveća slika postavljena je na bočni zid crkve a ostale na ogradu pjevališta (balatur) te je župna crkva, kako svjedoči župnik don Frano Markić, sada po obnovljenim umjetninama dobila novi sjaj u kojem vjernici mogu i dalje sabrano i pobožno moliti i sudjelovati u liturgijskim slavljima, ali i meditirati sadržaje slika.

 

Na unutarnji bočni zid crkve postavljena je obnovljena Oltarna pala sv. Mihovil, Bogorodica s Djetetom i nepoznati mučenik, djelo nepoznatog majstora iz 18/19. st., ulje na platnu, koja je bila u jako lošem stanju. Oltarna pala je restaurirana sredstvima Ministarstva kulture i Dubrovačke biskupije u K-R Centru u Dubrovniku 2015. - 2016. godine.

 

Na ogradu pjevališta postavljeno je devet slika iz restauriranog ciklusa koji je bio demontiran i pohranjen u župnoj kući. Riječ je o slikama koje predstavljaju svaki od Sedam svetih sakramenata te kompozicijama Rođenje i Pokop, prenesenima s ograde pjevališta crkve Gospe od Rozarija u Tomislavovcu, najstarije crkve u Putnikoviću, rad domaćeg slikara iz 18. st., naslikane temperom na drvu. Slike su restaurirane sredstvima Ministarstva kulture i Dubrovačke biskupije 2017. godine.

 

Ovaj ciklus slika prikazuje ovozemni životni put kršćanina koji počinje rođenjem, nastavlja se primanjem sakramenata (krštenje, potvrda, pričest, ispovijed, bolesničko pomazanje, sveti red i ženidba) koji ga na tom putu jačaju i obilježavaju, i završava kršćanskim pokopom.

 

A.T.