Dubrovačka Biskupija

Predstavljen prvjenac dr. sc. Antuna Koncula "Od mora do Mramora"

Monografija „Od mora do Mramora“ prva je znanstvena knjiga dr. sc. Antuna Koncula, zaposlenika Arhiva Dubrovačke biskupije, predstavljena u petak, 30. studenog u Sorkočevićevom ljetnikovcu u Lapadu u Dubrovniku, zajedno s drugim izdanjima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku u protekloj godini.

 

Knjiga donosi prikaz stanovništva župe Gradac od 18. do početka 20. stoljeća, a podijeljena je na osam poglavlja. U uvodnom poglavlju autor rezimira postojeća saznanja te opisuje političke, gospodarske i vjerske prilike na području župe Gradac u razdoblju od 1709. do 1918. godine. Drugo poglavlje posvećeno je vrlo zahtjevnom izračunu broja stanovnika župe Gradac na temelju matičnih knjiga i drugih crkvenih izvora kao što su izvještaji biskupa, vizitatora i župnika, osmanskih popisa-deftera i službenih autro-ugarskih popisa. Zatim je prikazano kretanje stanovništva svakog od dvadeset i šest naselja župe Gradac. U poglavlju Prirodno kretanje stanovništva autor donosi natalitet, nupcijalitet i mortalitet stanovništva, dok u poglavlju Strukture stanovništva daje prikaz njegove dobne, spolne i vjerske strukture. Različite vrste migracija opisao je u sljedećem poglavlju, a zatim donosi i analizira imenski i prezimenski fond župe Gradac.

 

Bogato ilustrirana monografija od 260 stranica opremljena je s više od stotinu tablica i četrdesetak grafikona, kazalima imena i mjesta, popisom vrela i literature te sažetkom na engleskom jeziku.

 

Povijesna župa Gradac u Hercegovini prostirala se od mora u Neumu do Mramora na sjeveru, kako je to slikovito izrekao jedan župnik, a nalazila se na tromeđi Osmanskog Carstva, Mletačke i Dubrovačke Republike. Zbog turbulentnih povijesnih zbivanja stanovništvo je dosta migriralo u potrazi za sigurnijim životom. Veliki dio stanovništva doseljavao je na područje Dubrovnika te ova povijesna studija pomaže u razumijevanju tih procesa.

 

Monografije je objavljena u nizu „Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice“ u izdanju Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, a nastala je kao Konculova doktorska disertacija obranjena početkom 2017. godine na Sveučilištu u Zagrebu pod mentorstvom nedavno preminulog akademika Nenada Vekarića.

 

Uz Konculovu knjigu u ljetnikovcu su predstavljene i knjige: Židovski rodovi u Dubrovniku (autorica: Vesna Miović), Političko i sveto (autorica: Ivana Brković), Dosta je reći u Rimu (autor: Nikša Varezić). Predstavljači knjiga su bili Rina Kralj-Brassard, Lovro Kunčević, Marinko Marić, Relja Seferović i Slavica Stojan, dok je projekt predstavila Zdenka Janeković Römer.

 

U programu su sudjelovali Vanda Đanić, cello, Alberto Frka, glasovir i Brigita Masle Dražinić.

 

A.T.