Dubrovačka Biskupija

Biskup sa svećenicima i vjernicima u Pelješkom dekanatu: Naše svećeništvo ima smisla ako smo tu za vas

 

Dubrovački biskup mons. Mate Uzinić, u sklopu posjeta dekanatima Dubrovačke biskupije, boravio je u utorak, 5. ožujka u Pelješkom dekanatu. Svećenici s dekanom don Markom Stanićem susreli su se s biskupom u Janjini, a potom su svi slavili misu s vjernicima u župnoj crkvi sv. Vlaha. U sklopu posjeta biskup je blagoslovio i ljekarnu u mjestu.

 

U homiliji je biskup Uzinić kroz prizmu misnih čitanja govorio o tome kakvi trebaju biti svećenici u svom pozivu, a takvi trebaju biti i vjernici koji su dionici općeg svećenstva, te je zamolio vjernike da mole za svoje svećenike.

 

Počinjući od prvog dnevnog misnog čitanja iz Knjige Sirahove biskup je kazao kako mudri Sirah „daje upute za svakog od nas kakvi bismo trebali biti, ali čini mi se da se osobito u ovim uputama trebamo moći prepoznati mi svećenici“.

 

Izdvojio je neke naglaske iz čitanja ustvrdivši kako Sirah kao da kaže nama svećenicima da budemo pravedni, 'jer ugodna je žrtva pravedna čovjeka', da 'vedra oka' častimo Gospodina, da kad je u pitanju Gospodin i služenje njemu ne budemo škrti, da nam 'lice sja od veselja' kad vršimo svoju svećeničku službu tj. da ono što činimo činimo s radošću.

 

Potaknuo je okupljene svećenike, uključujući i sebe kao svećenika, da kad razmišljaju o svom svećeničkom pozivu uvijek razmišljaju o njemu kao daru koji im je Gospodin dao. „Daj Svevišnjemu kao što i on tebi dade, vedra oka i koliko možeš”, citirao je Siraha, naglasivši kakvo treba biti uzdarje svećenika.

 

Zadaća je za nas kao svećenike da ne bude ničeg lošeg u našem životu i da sve što činimo činimo s ljubavlju, s predanjem kao što je Bog nama dao. „Vjerujem da je to ono što vi vjernici želite od nas kao od svojih svećenika“, kazao je biskup te dodao da je to i poziv svima nama. „Naše biti kršćanin uključuje i onu dimenziju općeg svećeništva. To što je vama dano na taj opći način od nas svećenika se traži na osobit način.“

 

Biskup je napomenuo kako se u jučerašnjem evanđelju moglo susresti mladića koji je pristupio Isusu i pitao ga što treba činiti da baštini život vječni. Isus mu je rekao da ostavi sve i krene za njim, ali mladić to nije učinio, ostavio je Isusa i krenuo svojim putem jer je imao veliki imetak. U ovom evanđeoskom ulomku kao da Petar kaže Isusu: ima nas koji smo sve ostavili i krenuli za tobom. Što ćemo mi dobiti? I Isus dalje obećava: „Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja — i u budućem vijeku život vječni.“

 

Krenuti za Isusom ima smisla samo ako se sve ostavi kao što su učinili i vaši svećenici, kazao je biskup vjernicima. „Što nama Gospodin obećava da ćemo dobiti? Gospodin obećava da ćemo dobiti vas, svoje vjernike, da će u vašim kućama imati svoje kuće, da će u vama imati svoju braću i sestre, svoje majke, svoju djecu. Nećemo dobiti bez progonstva, ali će to biti onaj dar koji osmišljava ovo naše biti svećenici. I ovdje na zemlji.“

 

„Bez vas što vrijedi moje biti svećenik! Ja nisam zaređen za sebe, zaređen sam za vas. I u vama. Makar nije uvijek lako, moje svećeništvo tako dobiva smisao. Bez vas ono je besmisleno i ne bi trebalo postojati. Jer nitko se ne redi za sebe, nitko ne postaje svećenik za sebe, postajemo svećenici za vas“, istaknuo je dubrovački biskup.

 

Primijetio je i da Isus nudi život vječni. „Ali on nije smisao i cilj moga svećeništva. Smisao i cilj je služenje vama u ljubavi u ime Isusa Krista. Volio bih da to danas shvatimo i mi svećenici, ali i da to vi to shvatite, dragi vjernici, i da nam pomognete.“

 

„Danas se dosta negativno piše o svećenicima i, nažalost, ima svećenika koji su kompromitirali svoje svećeništvo“, kazao je biskup i nastavio: „No, ja sam uvjeren da je to manjina. Uvjeren sam da se velika većina svećenika doista trudi biti svećenici po primjeru Isusa Krista služeći u ljubavi, dajući se na različite načine, svjesni da njihovo svećeništvo nije za njih nego za vas.“

 

Zamolio je vjernike da mole za svoje svećenike „da bi doista mogli biti za vas u ime Isusa Krista“, da im pomognu i da s njima surađuju. „Ali da osobito molite za svoje svećenike da doista budu svećenici po primjeru i na način Isusa Krista koji nije došao da bude služen nego da služi i koji je dao svoj život za one kojima je došao služiti.“

 

Dubrovački biskup je vjernicima na srce stavio i molitvu za dubrovačke sjemeništarce i bogoslove kao i đakone koji se ove godine rede za svećenike. Dodao je tome molitvu i za buduća duhovna zvanja: „Možda i za duhovna zvanja ovdje na Pelješcu. Znam da je ovdje sve manje života, ali, promijeni li se u duhovnom smislu ovaj naš kraj ja vjerujem da će to biti poticaj i za druge promjene. Ako možete molite i potičite mlade ljude.“

 

Ispričao je primjer kako je u jednoj župi bilo dosta zvanja, pa su istražujući kako je to moguće pronašli jednu gospođu koja je mlade ljude poticala da promisle o tome zove li možda Bog njih da postanu svećenici.

 

Važno je shvatiti da nisu samo svećenici nego i da su svi vjernici pozvani biti donositelji Radosne vijesti, kazao je biskup. To donošenje se treba dogoditi u obitelji kroz obiteljsku molitvu i govor o vjeri, zatim i u župnoj zajednici.

 

Povezao je to sa Sirahovim uputama te istaknuo kako se ono treba događati 'vedra oka', da se čini s radošću, „da vi radosno budete kršćani, a mi da radosno budemo svećenici“. Dodao je tome i misao iz apostolske pobudnice „Radost Evanđelja“, što je programski dokument pape Franje, gdje papa citira sv. Tereziju Veliku koja kaže da su kršćani koji su žalosni - žalosni kršćani. „Koliko to više vrijedi za nas svećenike. Ako smo svećenici koji su žalosni mi smo žalosni svećenici“, kazao je biskup te sve potaknuo da dopuste Gospodinu da ih ispuni svojom radošću kako bi svoje poslanje vršili radosno.

 

Dan ranije biskup Uzinić je boravio u Stonskom dekanatu odnosno u župi Ponikve gdje se susreo sa svećenicima i slavio misu s vjernicima, a predstoje mu posjeti Korčulanskom dekanatu, dekanatu Dubrovnik 2, Dubrovnik 1 i Konavoskom dekanatu.

 

Angelina Tadić/Boris Poluta