Dubrovačka Biskupija

Biskupiji vraćen dio crkvenih matičnih knjiga oduzetih nakon Drugog svjetskog rata

 

Republika Hrvatska vratila je Dubrovačkoj biskupiji dio crkvenih matičnih knjiga oduzetih nakon Drugog svjetskog rata. U Biskupskom ordinarijatu u Dubrovniku u četvrtak, 5. rujna zapisnik o primopredaji crkvenih matičnih knjiga potpisali su ministar uprave Republike Hrvatske Ivan Malenica i dubrovački biskup mons. Mate Uzinić. Ovim povratom biskupiji se preko Ureda državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije vraća 220 knjiga, od toga 199 matica i 21 knjiga ostale evidencije. Susretu je nazočio i župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić sa suradnicima.

 

Katolička Crkva službeno je započela s vođenjem matičnih knjiga još u 16. stoljeću, kad je na 24. sjednici Tridentskog koncila, 11. studenog 1563. godine, donesena odredba da župnici vode matice krštenih i vjenčanih. Donesena odredba se rano počela primjenjivati u Dubrovačkoj nadbiskupiji, pa je tako najstarija matična knjiga s dubrovačkog područja matica umrlih župe Suđurađ na Šipanu, koja potječe iz 1580. godine.

 

Župnici su takve matične knjige vodili na latinskom jeziku u narativnom obliku sve do prve polovice 19. stoljeća kad je austrijska vlada 1816. godine u Dalmaciji uvela tabelarni sustav prema propisima koje je još austrijski car Josip II. uveo 1784. godine za Austriju. Zbog sedisvakancije, i pripremanja preuređenja crkvene organizacije u Dalmaciji, ta se odredba u Dubrovačkoj biskupiji sustavno počela provoditi od 1825. godine. Od tada su župnici usporedno vodili dvije vrste matice, jedne na latinskom jeziku u narativnom obliku, te druge na talijanskom, kasnije na hrvatskom jeziku u tabelarnom obliku.

 

Uglavnom su te matice, vođene u tabelarnom obliku po austrijskim propisima, bile oduzete Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj nakon završetka Drugog svjetskog rata, da bi se početkom 21. stoljeća pokrenuo proces njihova povrata.

 

Nakon što je Dubrovačka biskupija obnovila samostan sv. Klare 2004. godine i u njegovom istočnom krilu smjestila i adekvatno opremila spremište arhiva, započela je i s postupnim prikupljanjem starijih matičnih knjiga iz župnih ureda. Republika Hrvatska je 2008. godine, poštujući međunarodni sporazum sa Svetom Stolicom, preko Ministarstva kulture vratila oduzete matične knjige koje su bile pohranjene u Državnom arhivu u Dubrovniku. Danas se u Arhivu Dubrovačke biskupije uz ostalo gradivo čuva i 1207 matičnih knjiga i knjiga stanja duša.

 

Knjige koje su vraćene biskupiji sljedećeg dana su prebačene u njezin arhiv.

 

Angelina Tadić

update 6.9.2019.

wPovratak maticnih knjiga db 02

wPovratak maticnih knjiga db 03

wPovratak maticnih knjiga db 04

wPovratak maticnih knjiga db 05

wPovratak maticnih knjiga db 07

wPovratak maticnih knjiga db 09

 Povrat 00

Povrat 01

Povrat 02

Povrat 03

Povrat 04

Povrat 05