Dubrovačka Biskupija

Na izbornom kapitulu Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a u Nacionalni izvršni odbor izabrana jedna Cavtajka

Na izbornom kapitulu Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a u Nacionalni izvršni odbor izabrana jedna Cavtajka

 

Na izbornom kapitulu Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS-a) održanom u kući susreta u Taboru, u Samoboru, od 11. do 13. listopada izabrano je Nacionalno vijeće Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda, a među izabranima u Nacionalni izvršni odbor je i Suzana Fiorenini, nacionalna doministra iz Cavtata.

 

Izborni kapitul održan je pod predsjedanjem Tibora Kausera, OFS, generalnoga ministra i u nazočnosti fra Pedra Zitha, OFM, člana Konferencije generalnih duhovnih asistenata. Na kapitulu su sudjelovali područni ministri OFS-a, pa tako i oni iz Splitsko-dubrovačkog područnog OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sa sjedištem u Splitu: Mila Šuto, OFS, područna ministra i fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata. Među delegatima područnih bratstava bila je i Niljana Borčić, OFS, MB „Bl. Marija Propetog Isusa Petković,, Blato – Vela Luka (Korčula).

 

Nacionalni kapitul je predstavničko tijelo bratstava koja postoje u okviru jednoga nacionalnog bratstva sa zakonodavnom vlašću, vlašću odlučivanja i izbornom vlašću. On može, u skladu s Pravilom i Konstitucijama, donositi zakonodavne odluke i proglašavati propise koji vrijede u okviru nacionalnog bratstva. Nacionalni statuti određuju sastav, trajanje mandata, nadležnosti i način sazivanja nacionalnog kapitula. Oni mogu razmatrati druge oblike sastanaka i skupština za promicanje života i apostolata na nacionalnoj razini.

 

Franjevački svjetovni red na teritoriju Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a je ustrojen prema Pravilu OFS-a i novim Generalnim konstitucijama OFS-a na pet područnih bratstava: osječko, sjeverozapadnohrvatsko (zagrebačko), primorsko-istarsko, zadarsko-šibensko i splitsko-dubrovačko.

 

Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a na dan 30. lipnja 2019. godine ukupno je imalo 104 kanonski osnovana mjesna bratstva i 6 mjesnih bratstava u osnivanju. Nacionalno bratstvo ukupno broji 3751 trajno zavjetovana člana, 163 privremeno zavjetovana člana, u početnoj formaciji 153 člana. Sveukupno 4077 članova.

 

Fra Stipe Nimac/A.T.

Samobor ofs 01

Samobor ofs 02

Samobor ofs 03

Samobor ofs 04

Samobor ofs 05

Samobor ofs 06

Samobor ofs 06a

Samobor ofs 08

Samobor ofs 09

Samobor ofs 10