Dubrovačka Biskupija

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere: „Čovjek stvoren na sliku Božju – njegova veličina i poziv“

 

Na sjednici Vijeća HBK za nauk vjere održanoj u utorak, 26. studenog u Zagrebu izglasan je pripremljeni dokument „Čovjek stvoren na sliku Božju – njegova veličina i poziv“, u kojem Vijeće u osnovnim značajkama predstavlja katoličko teološko razumijevanje čovjeka iz biblijske i teološko-dogmatske perspektive.

 

Vijeće smatra da je pitanje čovjeka danas vrlo aktualno, jer se pod utjecajem različitih svjetonazorskih i vrijednosnih sustava te napretka znanosti i tehnologije razvijaju različite antropologije, koje nisu uvijek povezive s katoličkim naukom.

 

Vijeće u svome dokumentu, uzimajući u obzir biblijsku i crkvenu tradiciju te suvremene stavove i pitanja, sažeto predstavlja temeljne istine o čovjeku i smislu njegova života. Time crkvenoj i društvenoj javnosti pruža mjerodavan teološki okvir unutar kojega se mogu integrirati i kritički vrednovati različiti vidovi suvremenih svjetonazorskih i znanstvenih tumačenja čovjeka.

 

Sjednica je održana pod predsjedanjem sisačkog biskupa mons. Vlade Košića.

20191126 VIJECE ZA NAUK VJEREw

 

Cijeli dokument se nalazi u privitku.