• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Krunica Blažene Djevice Marije prema enciklici pape Benedikta XVI “Bog je ljubav”

Krunica Blažene Djevice Marije prema enciklici pape Benedikta XVI “Bog je ljubav”

Krunica Blažene Djevice Marije
prema enciklici pape Benedikta XVI “Bog je ljubav”
(don Guido Oliveri)

 

SLAVNA OTAJSTVA

Sveta Marijo, Majko Božja,

ti si dala svijetu istinsko svjetlo,

Isusa, svoga Sina – Sina Božjega.

Ti si se potpuno prepustila

Božjem pozivu

i tako postala izvor

dobrote koja izvire iz njega.

Pokaži nam Isusa. K njemu nas vodi.

Nauči nas upoznavati ga i ljubiti,

da bismo i mi mogli

postati sposobni za istinsku ljubav

i biti izvori vode žive

usred žednoga svijeta.

PRVO SLAVNO OTAJSTVO: Razmatramo Isusovo uskrsnuće, koje je dokaz da je ljubav do kraja jača od smrti i da oni koji ljube zauvijek žive.

Iz enciklike “Bog je ljubav”: Isus nam izlazi ususret, pokušava osvojiti naša srca – sve do Posljednje večere, sve do srca probodena na križu, sve do njegovih ukazanja nakon uskrsnuća i velikih djela kojima je, po djelovanju apostola, vodio prvu Crkvu na njezinu putu. … Susret s vidljivim očitovanjima Božje ljubavi može u nama pobuditi osjećaj radosti koji se rađa iz iskustva da smo ljubljeni. Ali taj susret uključuje također našu volju i naš razum. Upoznavanje Božjeg života put je prema ljubavi, a pristanak naše volje uz njegovu sjedinjuje naš razum, volju i osjećaj u sveobuhvatni čin ljubavi (br. 17).

Molimo Boga Oca, veličanog od Marije (br. 41), onako kako nas je učio Isus: Oče naš…

Molimo Mariju, obraćajući se njezinoj majčinskoj dobroti, čistoći i djevičanskoj ljepoti (br. 42), da bismo znali prepoznati Gospodina koji nam uvijek iznova izlazi ususret, po muževima i ženama kojih zrače njegovom prisutnošću, u svojoj riječi, u sakramentima, na osobit način u euharistiji (usp. br. 17): 10 Zdravo Marijo…

Dodatak na ime Isus:

1. prisutan u svojoj Riječi (br. 17)

2. prisutan u Sakramentima (br. 17)

3. prisutan u Euharistiji (br. 17)

4. prisutan u liturgiji Crkve (br. 17)

5. prisutan u molitvi Crkve (br. 17)

6. prisutan u živoj zajednici vjernika (br. 17)

7. prisutan u našoj svakodnevici (br. 17)

8. Prisutan u ljudima koji zrače njegovom prisutnošću (br. 17)

9. prisutan u potrebnima (usp. br. 15)

10. prisutan u kršćanima utjehom svoga Duha (br. 37)

Jedinom Bogu u trojstvu božanskih osoba, prvom i iskonskom izvoru ljubavi (usp. br. 7) recimo svoju pohvalu: Slava Ocu…

Bože, Ljubavi, zahvaljujemo ti jer si nam razmatranjem ovog otajstvu dao milost da se možemo susresti s Osobom tvoga božanskog Sina. Po zagovoru njegove i naše zajedničke majke Marije, koja nam pomaže i koja nas prati na našem molitvenom putu, učini da, snagom milosti izmoljenog otajstva, naša ljubav bude uvijek spremna na žrtvu te postane uistinu ljubav koja traži i otkriva drugoga i, nadilazeći sebičnost, postane skrb o drugome i za drugoga (usp. br. 6). Po Kristu, našemu Gospodinu, zagovorom Marije, naše Majke. Amen.

DRUGO SLAVNO OTAJSTVO: Razmatramo Isusovo uzašašće na nebo i početak evanđeoskog poslanja Crkve, koju pokreće i potiče Kristova ljubav, u službi čovjekovog dobra.

Iz enciklike “Bog je ljubav”: Cjelokupno djelovanje Crkve izraz je ljubav koja traži potpuno čovjekovo dobro: traži njegovu evangelizaciju po riječi i sakramentima, što je u povijesti pokatkad predstavljalo pravi herojski pothvat, i traži njegovo promicanje u različitim područjima života i ljudskog djelovanja. Ljubav je prema tome služenje koje Crkva ostvaruje da bi neprestano izlazila ususret čovjeku koji trpi ili je u potrebi, uključujući tu i materijalne potrebe (br. 19).

Molimo Boga Oca, veličanog od Marije (br. 41), onako kako nas je učio Isus: Oče naš…

Molimo Mariju, velikuzato što ne želi veličati samu sebe, već Boga i druge, jer je ostala mala (usp. br. 41), da Crkva ne odustane od njoj vlastite i specifične službe evangelizacije koja u svojoj realizaciji, a u službi cjelovitog čovjekovog dobra, mnogo puta zahtjeva i herojske pothvate (usp. br. 19): 10 Zdravo Marijo…

Dodatak na ime Isus:

1. poslan od Oca da otkupi svijet (br. 19)

2. darovan da bi čovjeka podigao i spasio (br. 12)

3. radikalno ponizan (br. 35), jer je zauzeo posljednje mjesto na svijetu (br. 35)

4. tragač za izgubljenim čovječanstvom koje pati (br. 12)

5. pastir koji traži “izgubljenu ovcu” (br. 12)

6. prijatelj svima bez obzira na sve (usp. br. 18)

7. čovjekov bližnji, čak i u smrti (br. 9)

8. jedino svjetlo koje rasvjetljuje svijet obavijen tamom (br. 39),

9. neraskidivo povezan s Crkvom (usp. br. 33)

10. koji vodi Crkvu (br. 17)

Jedinom Bogu u trojstvu božanskih osoba, koji ljubi svim zanosom istinske ljubavi (br. 9), recimo svoju pohvalu: Slava Ocu…

Bože, Ljubavi, zahvaljujemo ti jer si nam razmatranjem ovog otajstvu dao milost da se možemo susresti s Osobom tvoga božanskog Sina. Po zagovoru njegove i naše zajedničke majke Marije, koja nam pomaže i koja nas prati na našem molitvenom putu, učini da, snagom milosti izmoljenog otajstva, otvorimo onoj sreći koju si ti, naš Stvoritelju, predodredio za nas i kojoj teži čitavo naše biće (usp. br. 3). Po Kristu, našemu Gospodinu, zagovorom Marije, naše Majke. Amen.

TREĆE SLAVNO OTAJSTVO: Razmatramo dar Duha Svetoga Mariji i apostolima koji ih je učinio misionarima i evangelizatorima i ispunio ljubavlju koja se želi dijeliti.

Iz enciklike “Bog je ljubav”: Duh je ona unutarnja snaga koja njihovo srce dovodi u sklad s Kristovim srcem i potiče ih da ljube braću kao što ih je on ljubio kada se prignuo oprati noge učenicima (usp. Iv 13,1-13) i nadasve kada je dao svoj život za sve (usp. Iv 13,1; 15,13). Duh je također snaga koja preobražava srce crkvene zajednice kako bi svjedočila u svijetu ljubav Oca, koji želi čovječanstvo učiniti jednom obitelji u svome Sinu. (br. 19).

Molimo Boga Oca, kojemu je Crkva obitelj u svijetu (br. 25), onako kako nas je učio Isus: Oče naš…

Molimo Mariju, dušu koja kliče (br. 41), da ljubav prema bližnjemu, ukorijenjena u ljubavi prema Bogu, bude prepoznata od svakog pojedinog vjernika kao obvezujuća zadaća koju nije moguće prepustiti drugima (br. 20): 10 Zdravo Marijo…

Dodatak na ime Isus:

1. ljubav koja prethodi i pretječe (br. 1)

2. ljubav odabira (br. 9)

3. ljubav Božja postala vidljiva (br. 17)

4. ljubav u svom najradikalnijem obliku (br. 12)

5. božanska ljubav djelatna u nama i po nama (br. 14)

6. iz čijeg je probodenog srca potekla Božja ljubav (br. 7)

7. izvor dobrote (br. 42) i dar ljubavi (br. 1)

8. iskonski izvor ljubavi (br. 7)

9. pogonska snaga ljubavi (usp. br. 33)

10. hrana ljubavi i kršćanskog služenja (usp. br. 13)

Jedinom Bogu u trojstvu božanskih osoba, ljubavi (br. 1), recimo svoju pohvalu: Slava Ocu…

Bože, Ljubavi, zahvaljujemo ti jer si nam razmatranjem ovog otajstvu dao milost da se možemo susresti s Osobom tvoga božanskog Sina. Po zagovoru njegove i naše zajedničke majke Marije, koja nam pomaže i koja nas prati na našem molitvenom putu, učini da, snagom milosti izmoljenog otajstva, napravimo prijelaz iz ropstva zatvorenosti u same sebe u slobodu darovanosti samih sebe (usp. br. 6). Po Kristu, našemu Gospodinu, zagovorom Marije, naše Majke. Amen.

ČETVRTO SLAVNO OTAJSTVO: Razmatramo Marijino uznesenje na nebo, odmah u tijelu i duši, i otkrivamo da je ostvarenje sebe i istinska i potpuna radost biti potpuno prožeti Bogom i iz dana u dan sve više rasti u božanskoj ljubavi, odnosno u svetosti.

Iz enciklike “Bog je ljubav”: Čovjek, u vjernosti jednome Bogu, doživljava samoga sebe kao onoga koga Bog ljubi te otkriva radost u istini i u pravednosti – radost u Bogu koji postaje njegova osnovna sreća: »Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji… A meni je milina biti u Božjoj blizini« (br. 9). Čovjek doista može postati jedno s Bogom, što je čovjekov san od praiskona, ali to jedinstvo nije neko puko stapanje, neko utonuće u bezimeni božanski ocean; to je jedinstvo koje stvara ljubav, u kojem obje strane – Bog i čovjek – ostaju to što jesu a ipak postaju u punini jedno. Kao što kaže sveti Pavao: »A tko prione uz Gospodina, jedan je duh« (1 Kor 6,17) (br. 10).

Molimo Boga Oca, koji nam daje predokus božanske sreće (usp. br. 5), onako kako nas je učio Isus: Oče naš…

Molimo Mariju, ogledalo svake svetosti (br. 41), da bi Bog bio prepoznat kao Stvoritelj neba i zemlje i Bog svih ljudi koji su mu uvijek dragi jer on ih je želio i stvorio (usp. br. 9): 10 Zdravo Marijo…

Dodatak na ime Isus:

1. utjelovljeni Bog (br. 14), koji je postao čovjek (br. 9), i vidljiv (br. 17)

2. Očeva slika (br. 17)

3. vidljivi znak Božjeg silaska k nama (br. 13)

4. poistovjećen s potrebnima (br. 15)

5. pšenično zrno bačeno na zemlju (br. 6)

6. pšenično zrno umrlo da donese mnogo roda (br. 6)

7. darivatelj samoga sebe u prilikama kruha i vina (br. 13)

8. uključen u čin svoje žrtve (br. 13)

9. privlačan za sve ljude (br. 14)

10. mjesto susreta s Bogom (br. 15)

Jedinom Bogu u trojstvu božanskih osoba, našoj radosti (br. 17), recimo svoju pohvalu: Slava Ocu…

Bože, Ljubavi, zahvaljujemo ti jer si nam razmatranjem ovog otajstvu dao milost da se možemo susresti s Osobom tvoga božanskog Sina. Po zagovoru njegove i naše zajedničke majke Marije, koja nam pomaže i koja nas prati na našem molitvenom putu, učini da, snagom milosti izmoljenog otajstva, mi sami postanemo to što doista jesmo u prisnom jedinstvu duše i tijela te ljubimo kao jedno stvorenje (usp. br. 3). Po Kristu, našemu Gospodinu, zagovorom Marije, naše Majke. Amen.

PETO SLAVNO OTAJSTVO: Razmatramo proslavu Marije, kraljice neba i zemlje, u slavi Boga Ljubavi, anđela i svetih, koji su se Bogu vratili putem ljubavi koji nam daje mogućnost da već sada možemo živjeti iskustvo raja.

Iz enciklike “Bog je ljubav”: Ljubav postaje presudni kriterij za vrednovanje ljudskog života. Isus se poistovjećuje s onima koji su u potrebi: gladnima, žednima, strancima, golima, bolesnima, zatvorenicima. »Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!« (Mt 25,40). Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu postaju jedno: u najmanjima susrećemo samog Isusa a u Isusu susrećemo Boga (br. 15). Ljubav je »božanska« jer dolazi od Boga i sjedinjuje nas s Bogom i, po tom postupnom sjedinjenju, preobražava nas u jedno »mi«, koje nadilazi naše podjele i daje da postanemo jedno, sve dok, na kraju, Bog ne bude »sve u svemu« (1 Kor 15,28) (br. 18).

Molimo Boga Oca, koji djeluje u svetima i po svetima (usp. br. 42), onako kako nas je učio Isus: Oče naš…

Molimo Mariju, uzdignutu iznad svih svetih (br. 41), da bismo naučili gledati svoje bližnje ne samo svojim očima i svojim osjećajima, već iz perspektive Isusa Krista (usp. br. 9): 10 Zdravo Marijo…

Dodatak na ime Isus:

1. Boga za sve ljude (br. 9)

2. prignut oprati noge učenicima (br. 19)

3. središte kršćanske vjere (br. 1)

4. slika novoga čovjeka (usp. br. 1)

5. Osoba koja životu otvara novu perspektivu (br. 1)

6. čovjekova sreća (usp. br. 9)

7. nova mana i čovjekova istinska hrana (br. 13)

8. izvor rijeka vode žive (br. 19)

9. koji i nas uključuje u dinamiku predanja samoga sebe (br. 13)

10. božanska ljubav koja djeluje u nama i po nama (br. 14)

Jedinom Bogu u trojstvu božanskih osoba, koji upravlja svijetom (br. 35), recimo svoju pohvalu: Slava Ocu…

Bože, Ljubavi, zahvaljujemo ti jer si nam razmatranjem ovog otajstvu dao milost da se možemo susresti s Osobom tvoga božanskog Sina. Po zagovoru njegove i naše zajedničke majke Marije, koja nam pomaže i koja nas prati na našem molitvenom putu, učini da, snagom milosti izmoljenog otajstva, živimo i izražavamo ljubav utemeljenu na vjeri i od nje oblikovanu (usp. br. 7). Po Kristu, našemu Gospodinu, zagovorom Marije, naše Majke. Amen.

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)