Dubrovačka Biskupija

NAJAVA Ponedjeljak, 3. 8. - Proslava sv. Stjepana u crkvi u Pustijerni

NAJAVA Ponedjeljak, 3. 8. - Proslava sv. Stjepana u crkvi u Pustijerni

 

Blagdan sv. Stjepana u ponedjeljak, 3. kolovoza slavit će se ove godine misnim slavljem u crkvi sv. Stjepana u Pustijerni u Dubrovniku s početkom u 20 sati.

 

Crkva sv. Stjepana u Pustijerni je jedna od najstarijih crkava u Gradu od koje su danas ostali samo zidovi i koja je od obnove 2017. godine povremeno u uporabi za razna kulturna i druga događanja.

 

Ova crkva je važan spomenik u Dubrovniku i zbog toga jer su u njoj su nekada bile pohranjene relikvije svetaca a uz nju se veže legenda da se tu svećeniku Stojku 972. godine ukazao sv. Vlaho, nakon čega je svetac uzet za zaštitnika Dubrovnika. To je romanička crkva, a posljednja istraživanja pokazuju da je bila izgrađena vjerojatno krajem 8. stoljeća te da je bila iste širine kao današnja. Utvrđeno je i da je apsida imala pravokutni oblik te da je to bila vjerojatno jednobrodna crkvica bez kupole. Naknadno je proširena, a nakon Velike trešnje 1667. godine bila je teško je oštećena te se više nije obnavljala. Društvo prijatelja dubrovačke starine konzerviralo ju je te, iz statičkih razloga, djelomično rekonstruiralo ostatke zidova crkve, a na pod je vraćeno kameno popločenje. Napravljena su i obimna arheološka istraživanja.

 

Nakon obnove koje je započela je 2010. godine, a završena 2017. godine, na podu je ostavljen tlocrt tako da posjetitelji mogu zamisliti kakva je to bila crkva.

 

Uz crkvu se veže legenda o kraljici Margariti i kralju Stjepanu, a bizantski car Porfirogenet u 10. stoljeću također spominje crkvu sv. Stjepana.