Ispiši ovu stranicu

„Karizmatski pokret i obnova u Duhu u Katoličkoj Crkvi“ - dokument Vijeća HBK za nauk vjere

  • Petak, 21. kolovoza 2020 08:58
„Karizmatski pokret i obnova u Duhu u Katoličkoj Crkvi“ - dokument Vijeća HBK za nauk vjere

 

Donosimo dokument Vijeća HBK za nauk vjere, iz lipnja ove godine, a dokument nosi naziv: „Karizmatski pokret i obnova u Duhu u Katoličkoj Crkvi. Fenomenološka analiza i pastoralne smjernice“.

 

Ovim dokumentom Vijeće HBK se očituje o još jednoj aktualnoj temi u današnjemu crkvenome i vjerničkome životu. Karizmatski pokret i obnova u Duhu prisutni su kako u Crkvi u svijetu tako i na našim prostorima. On donosi mnogo duhovnih plodova u promicanju nove evangelizacije, ali se pojavljuju i kontroverzna pitanja na koja treba odgovoriti iz perspektive dogmatske i pastoralne teologije kao i zdrave psihologije.

 

U Dokumentu se najprije govori o pojavi i mjestu karizmatskog pokreta i obnove u Duhu u Katoličkoj Crkvi u svijetu i u Hrvatskoj te se odgovara na pitanje, je li Crkvi potrebna karizmatska obnova. Potom se kratko tumači značenje karizmi kod svetoga Pavla i daje se osvrt na važnije pojmove u karizmatskoj obnovi, kao što su: izljev Duha Svetoga, proroštvo, govor u jezicima, karizme ozdravljenja, počivanje u Duhu. Dokument se zatim u zasebnim poglavljima bavi poteškoćama koje se mogu pojaviti u karizmatskim pokretima te kriterijima njihova razlučivanja. Konačno, navode se načela Crkve za njihovo ispravno djelovanje.

 

 

Cijeli dokument može pronaći na linku:

https://ika.hkm.hr/novosti/351047/