Dubrovačka Biskupija

Dar čilipskog Caritasa Vukovaru

Caritas Župe sv. Nikole u Čilipima prikupio je 10.500 kuna za potrebe siromašnih i obitelji s više djece u Vukovaru i okolici na humanitarnom susretu klapa koji je održan u župnoj crkvi sv. Nikole u nedjelju 7. listopada. Ovom humanom činu odazvale su se klape Skontradura, Ragusavecchia, FA Linđo, Oštro, Čilipi i Subrenum. Župnik don Josip Barišić pozdravio je na početku okupljene podsjetivši na povezanost s Vukovarom u danima Domovinskog rata i naglasivši da su djeca koja su tada morala napuštati Vukovar sada nakon 20 godina odrasli ljudi sa svojim obiteljima. Čilipska crkva te večeri bila je ispunjena ne samo prekrasnom klapskom pjesmom nego i ljudima koji su u Godini Caritasa u Dubrovačkoj biskupiji pokazali osjetljivost za potrebe bližnjih.