A+ A A-
Župa Velike Gospe - Postranje

Župa Velike Gospe - Postranje (1)

Župa

 

Župa u Postranju je ustanovljena 5. kolovoza 1997. g. Dugogodišnje želje žitelja Gornje Župe, tj. naselja u Postranju, da bi dobili samostalnu župu, djelomično su se ostvarile 1. prosinca 1956. g. Postranje se doduše naziva kapelanijom župe u Mandaljeni od 1850. ali trebalo je proći više od stotinu godina da postane samostalnom. Kapelanijom su doduše i dalje upravljali župnici iz Mandaljene, da bi od 1970. kapelanija Postranje i župa Brgat dobile zasebnog upravitelja.

 

Župa obuhvaća naselja: Grbavac, Martinovići, Makoše, Buići, Benčina, Radovina i Ljevakovina.

Kako se cijela župa pruža uz granicu s Hercegovinom, to su ova naselja bila nerijetko metom pljačkaša sa sjevera. Nažalost se povijest ponovila i 1991. g

 

Broj stanovnika u župi Postranje niti opada, niti raste. Po zadnjem popisu navodi se broj od 632 stanovnika na području župe, koji obitavaju u 148 domaćinstava. U cijelosti su pripadnici  katoličke vjere.

 

Na području župe djeluje pučka škola nižih razreda, dok đaci viših razreda pohađaju centralnu školu u župi Mandaljena.

 

Uz župnu crkvu nalazimo i groblje za cijelu župu.

Župna crkva Velike Gospe je u naselju Martinovići. Najveća je crkva u župskoj vali. Sagrađena je 1888. na temeljima manje i trošne crkve iz 13. st. Ispred crkve je 1970. sagrađen zvonik s novim zvonima, uz svesrdnu pomoć braće Antuna, Miha i Luka Miloslavića.

Crkva je u potresu 1979. oštećena, ali je uz pomoć međunarodnog Caritasa obnovljena i učvršćena.

Ponovno je u okupaciji 1991. granatirana. Pola godine je propadala bez krovišta i  bez vrata, ali začudo sačuvani su vitraji Iva Dulčića (šest) i Marijana Premerla (sv. Josip). Crkva je nakon okupacije ponovno obnovljena, a obnovljeni su i vitraji  2008. g.

Druge crkve i kapele:

 

-          sv. Nedjelja u Buićima  potječe iz 1913. g.

-          sv. Antun u Makošima  i

-          sv. Ivan u Martinovićima.

 

Na području ove župe nalazimo ostatke negdašnjih crkvica iz 13. i 14. st., kao:

 

-          sv. Nedjelja u Buićima iz 1362. g. (predana obitelji Kristić u zamjenu za teren za današnju crkvu sv. Nedjelje),

-          sv. Josip u ˝Jozepu˝,

-          sv. Petar u Radovini,

-          sv. Ruža Limska u Sabovini, zvana ˝sveta Rusa u Sabovini˝,

-          sv. Lazar na Grbavcu iz 1362., vide se ruševine,

-          sv. Pavao na potoku Pijavičini, spominje se 1366., poznato crkvište,

-          Gospa Sopolčica, prije 1296., sada ruševine,

-          te nepoznata crkvišta na Gracu ispod Grbavca i u Ljevakovini.

 

*****

Župa Velike Gospe - Postranje

adresa:  Župa Postranje, 20207 MLINI

telefon:    020 / 485-148

župnik: Robert Ćibarić

Pročitaj više...