Dubrovačka Biskupija

Konavle

Konavle

Župa sv. Nikole – Cavtat

Additional Info

 • Crkva I. Crkva sv. Nikole
 • Radno I. 18 sati
 • Nedjelja I. 9 i 10.30 sati
 • Crkva II. Franjevačka crkva
 • Radno II. -
 • Nedjelja II. 17** sati
 • Info II ** Večernja misa nedjeljom u franjevačkoj crkvi je u 18 sati u ljetnom vremenu.

Župa sv. Nikole – Čilipi

Additional Info

 • Crkva I. Crkva sv. Nikole
 • Radno I. *
 • Nedjelja I. 10** sati
 • Info II * Radnim danom misa je po dogovoru. ** U filijalama je misa svake nedjelje u 8:30 sati sljedećim rasporedom: prva nedjelja u mjesecu na Zvekovici, druga u Močićima, treća u Uskoplju, četvrta u Gabrili, a peta u kapeli sv. Luke i sv. Martina (naizmjenično)

Župa Presvetog Trojstva – Gruda

Additional Info

 • Crkva I. Crkva Presvetog Trojstva
 • Radno I. 17* sati
 • Nedjelja I. 9:30 i 11 sati
 • Info II U ljetnom vremenu misa je radnim danom u 19 sati.

Župa Gospe Karmelske – Pločice

Additional Info

 • Crkva I. Crkva Gospe Karmelske
 • Radno I. *
 • Nedjelja I. 10 sati
 • Info II * Radnim danom misa je po dogovoru.

Župa svetog Spasa - Vitaljina

Additional Info

 • Crkva I. Crkva svetog Spasa
 • Radno I. *
 • Nedjelja I. 9 sati
 • Info II * Radnim danom misa je po dogovoru.

Župa sv. Nikole – Dubravka

Additional Info

 • Crkva I. Crkva sv. Nikole
 • Radno I. 16* sati
 • Nedjelja I. 11:30 sati
 • Info II * U ljetnom vremenu misa je radnim danom u 17 sati.

Župa sv. Srđa i Baha – Pridvorje

Additional Info

 • Crkva I. Crkva sv. Srđa i Baha
 • Radno I. 16* sati
 • Nedjelja I. 10 sati
 • Info II * U ljetnom vremenu misa je radnim danom u 17 sati.

Župa sv. Jurja – Stravča

Additional Info

 • Crkva I. Crkva sv. Jurja
 • Radno I. *
 • Nedjelja I. 10:30 sati
 • Info II * Radnim danom misa je po dogovoru.