• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Rijeka Dubrovačka

Rijeka Dubrovačka

Mjesto

Župa sv. Spasa – Mokošica

Crkva Radnim danom Nedjeljom
Crkva sv. Spasa 18* i ** sati 8.30, 11 i 18* sati
* LJETNO VRIJEME: U periodu ljetnog računanja vremena večernje mise (i nedjeljom i radnim danom) u župnoj crkvi su u 19 sati. OSIM u 7. i 8. mjesecu kad su večernje mise u 20 sati. ** U došašću nema večernje mise nego samo mise zornice u 6 sati.

Mjesto

Župa svete Obitelji – Nova Mokošica

Crkva Radnim danom Nedjeljom
8* i 19** sati 9, 10.30, 12 i 19** sati
** LJETNO VRIJEME: večernje mise nedjeljom su u 8, 10 i 20 sati, a radnim danom su u 20 sati. * Za vrijeme došašća umjesto mise u 8 sati je misa zornica u 6 sati ujutro.

Mjesto

Župa Velike Gospe - Rožat

Crkva Radnim danom Nedjeljom
Crkva Velike Gospe 7 i 18* sati 8, 11 i 18* sati
* LJETNO VRIJEME: Večernje mise u ljetnom vremenu su u 19 sati osim u srpnju i kolovozu. U srpnju i kolovozu nedjeljne mise su u samostanu u 8 i 19 sati. Radnim danom misa je u 7 sati. Svake nedjelje u 9:30 sati misa je naizmjenično u jednoj od kapela (Šumet, Knežica, Komolac). Dračevo Selo ima misu u 16 sati zimi, a ljeti u 18 sati. U srpnju i kolovozu kod njih nema mise.