Dubrovačka Biskupija

  Nova televizija na dubrovačkom području Libertas TV u sklopu Teme dana napravila je priču o Udruzi mladih sv. Mihajla u Lapadu koja je započela s radom 22. prosinca 2016. godine, a nastala je na poticaj župnog vikara don Marinka Šljivića. Udruga sukladno svojim ciljevima djeluje na području odgoja, obrazovanja,…
Pročitaj više...
  Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5).   Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu   Pristup sredstvima priopćivanja, zahvaljujući tehnološkom napretku, omogućuje mnogim ljudima dijeliti s drugima vijesti u hîpu i širiti ih sveudilj. Te vijesti mogu biti dobre ili loše, istinite ili lažne.…
Pročitaj više...
  NEZAMJENJIVA ULOGA OBITELJI U ODGOJU DJECE S POSEBNIM OSVRTOM NA OČINSKU FIGURU   Predavanje mr. sc. don Josipa Lebo, župnika u župi sv. Mihovila u Vignju, na duhovnoj obnovi za obitelji uoči Majčinog dana, Slano, 13. svibnja 2017.               „Ne možemo stvarati djecu prema svojim željama; treba ih…
Pročitaj više...
  Predavanje s. Katarine Maglica, vrhovna glavarica Sestara dominikanski Kongregacije Svetih Anđela čuvara iz Korčule održano 17. travnja 2017. godine u Trebinju, na susretu katoličkih redovnika i redovnica s pravoslavnim monasima i monahinjama.     Misije u Katoličkoj Crkvi   UVOD: Isusova oporučna zapovijed: "Idite po svem svijetu i propovijedajte…
Pročitaj više...
  Predavanje o. Vukašina Milićevića, asistenta na Grupi za sistematsko bogoslovlje Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održano u Trebinju, 17. travnja 2017., na susretu katoličkih redovnika i redovnica s pravoslavnim monasima i monahinjama.   Misija Crkve u 21. stoljeću                      Tijekom posljednjih desetljeća dvadesetog stoljeća, gotovo sva predviđanja…
Pročitaj više...