• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

 

Župa u Luci Šipanskoj je posvećena sv. Stjepanu, prvomučeniku. Brojni ostaci ranokršćanskih i starohrvatskih crkvenih zdanja svjedoče o bujnom crkvenom životu ranog srednjovjekovlja. No, kako nam povijesni izvori donose godinu posvećenja župne crkve u Luci od nadbiskupa Ilije Sarake, to uzimamo 1347. godinu početkom župe, kao organizirane zajednice vjernika.

Kult se sv. Stjepana u Dubrovačkoj Republici javlja krajem 10. st. Predaja kaže kako je hrvatski kralj Stjepan Miroslav sa ženom Margaretom pohodio Dubrovnik. Malo iza tog pohoda gradi se u dubrovačkoj okolici više crkvi na čast sv. Stjepana, kraljeva zaštitnika. Jedna od tih je i crkva sv. Stjepana u Luci na Šipanu.

Dok su otoci gospodarski i demografski cvjetali u 15. i 16. st., u drugoj polovici 20. st. su skoro opustjeli. Na području župe sv. Stjepana je 1971. živjelo 407 duša u 143 obitelji, a 2001. tek 237 žitelja u samo 58 obitelji. Pučanstvo je katoličke vjere.

Župa ima jedno groblje, nedaleko od župne crkve.

U mjestu je pošta za cijeli otok.

Pučka škola s nižim razredima radi samo za djecu iz Luke, a viši su razredi za cijeli otok. To je područna škola - škole u Slanom, a trenutno sa sedamnaest polaznika.  

 

Matične knjige započinju početkom 17. st. Stari šematizmi navode da su u Luci matice započete 1500. Međutim, nemamo matica iz 16. st. Postojeće su matice dijelom arhivirane (sada u Biskupijskom arhivu), dio je u državnom matičnom uredu, a dio u župi. Prva postojeća matica je zajednički svezak s upisima krštenih 1601.-1638., vjenčanih 1601.-1635., te umrlih 1604.-1626. Slijedi:

Matice krštenih:

Arhivirani su svesci matice za godišta: 1826.-1833. i 1834.-1861. iz državnog arhiva, te iz župe svesci: 1639.-1714.; 1714.-1753.; 1753.-1766. (s popisom obitelji iz 18. st.); 1773.-1884.; 1825.-1829. i 1884.-1949.  

U župi su upisi iza 1949.  

U državnom matičnom uredu su godišta: 1862.-1901. i 1902.-1946.

Matica vjenčanih:

Arhivirani su svesci matice za godišta: 1829.-1835. i 1835.-1858. iz državnog arhiva, te iz župe svesci: 1640.-1741.; 1773.-1908.; 1825.-1829. i 1908.-1949.

U župi su upisi iza 1949.

U državnom matičnom uredu je svezak matice za godišta 1858.-1948.

Matica umrlih:

Arhivirani su svesci matice za godišta: 1825.-1827.; 1827.-1835. i 1835.-1873. iz državnog arhiva, te iz župe svesci: 1673.-1726.; 1727.-1773.; 1773.-1908. i 1909.-1950.

U župi su upisi iza 1950.

U državnom matičnom uredu su godišta: 1873.-1913. i 1914.-1946.

Arhivirano je također: dvije knjige Stanja Duša i dva sveska upisa krizmanika.

Župna crkva sv. Stjepana prvomučenika dominira iznad naselja. Makar se spominje tek 1252., potječe iz 11. st. Posvećena je 1347. g. Zvonik je sagrađen 1896. g.

Župna kuća je nekoć bila tik pred župnom crkvom. Kako je bila premalena i trošna, stara je kuća uklonjena, a sagrađena današnja 1894. g. Godine 2000. započela je rekonstrukcija iste, te je temeljita obnova kuće završena 2002. g.

Druge crkvice i kapele u župi:

 

-          sv Antun u Luci (u Luži) je iz 17. st. Sagrađena je na crkvi sv. Nikole, koja se spominje 1252. g. Obnovljena je 2010. g.

-          sv. Spas na Brdu potječe iz 14. st.

-          sv. Petarna Veljem Vrhu je tip starohrvatske crkve, a spominje se 1275. g.  

-          sv. Mihovil na Veljem Vrhu je tip starohrvatske crkve, a spominje se 1282. g.

-          sv. Jeronim – vjerojatno na temeljima crkve sv. Jelene iz 15. st.

 

 

Izvan uporabe su: sv. Marko (ruševina) u Dubravi i sv. Mihovil od Pelege, ostaci starohrvatskih crkvica, te sv. Martin u Dubravi (navodi se u popisu 1838. g).

 

*****

 

Dušobrižnici u Luci Šipanskoj

 


....

Trajan                                      1569

Frano      Russi                         1601

fra Vicko                                  1613

don Vicko iz Lopuda                  1614

Pavo       Gracić iz Prožure         1626

Frano      Russi                         1634

Frano     Bačić                          1639

Baro       Draganić                    1653

Alojzije    Alegretti                    1666

Baro        Brilli                         1679

Andrija   Pavlović                     1688

Ivo          De Angelis                1704

Juraj       Marić                        1711

Niko       Markov                      1750

Ante        Zanetti                     1772

Dominik Božić (Natalis)            1782       

Stijepo     Koić                        1815       


Toma      Čurbehan                1817       

Stijepo     Dražinić                 1833      

 

 

 

 

Stjepan    Filipović, ex.             1855       

Niko        Selak                       1856     

Joakim    Tonini                      1867      


Antun Pasko Kazali                   1870      

Ivo           Sangaletti                1884     

Ivo           Ipšić                        1887      

Baldo      Glavić                       1890      

Ante         Anić, župnik             1905      

Frano      Vučetić                     1907      

Vicko       Radecky                   1908      

Andro      Muratti                     1909      

Ivo           Bučić                      1929      

Andro      Muratti                     1932      

Ante         Gagulić                   1941      

Marko Blaž Čengić                   1934      

Ivan         Đuračić                   1935      

Ante         Makjanić                 1936      

Ivo           Grbić                      1942                      

 

Župnici iza 1970. navedeni su u popisu župnika župe Suđurađ          

 

Pročitaj više...
  Ako me ljubiš, moraš ovo učiniti! Ne znam je li vam se ikad dogodilo da vam netko što takvo kaže, ali znam da onaj koji nam to kaže, koji traži da mu svoju ljubav dokažemo, ne zaslužuje našu ljubav. A ovo se događa svakodnevno i na svim razinama, iako ne uvijek i pod imenom ljubav. Događa se to među prijateljima: Ako si prijatelj…! Događa se to osobito između mladića i djevojke gdje se ono: Ako me voliš…, mnogo puta…
Pročitaj više...
  Razmišljajući na koji način prokomentirati i približiti današnju Božju riječ, osobito evanđelje, naišao sam na jedno razmišljanje u koje današnjim liturgijskim čitanjima tumači otajstvo Crkve uspoređujući Crkvu s kućom. Budući da se pažljivim čitanjem u današnjim liturgijskim čitanjima zaista mogu pronaći elementi u kojima se otajstvo Crkve može usporediti s kućom, učinilo se zgodnim preuzeti ovu misao te i ovo naše razmišljanje u petoj vazmenoj nedjelji postaviti na sličan način uspoređujući otajstvo Crkve s kućom koja ima svoj temelj,…
Pročitaj više...
  Od samih početaka Crkva je Isusa predočavala kao Dobrog pastira. Poticaj za to su joj bili prekrasni biblijski tekstovi koji govore o Bogu kao pastiru odabranog naroda, među kojima posebno mjesto zauzima deseto poglavlje Ivanovog evanđelja u kojemu Isus samog sebe poistovjećuje s pastirom, a iz kojeg se svake godine u ovoj nedjelji čita jedan ulomak. Današnji ulomak želi predstaviti Isusa kao istinskog pastira naglašavajući ono što ga razlikuje od onih koji nisu pastiri nego su kradljivci. Dok su…
Pročitaj više...
  Današnje evanđelje vraća nas ponovno na ono što se dogodilo onog prvog dana u tjednu, tri dana nakon strašnog događaja u kojemu je Isus iz Nazareta mučen i ubijen. Ovaj put pratimo dvojicu učenika. Oni iz Jeruzalema u kojemu se sve to dogodilo bježe u mjesto zvano Emaus. Evanđelje nam kaže da su bili razočarani i zbunjeni. Takvi su jer su vjerovali u drugačijeg Isusa od onog kakav je on bio. Željeli su Isusa koji ih je sposoban osloboditi…
Pročitaj više...
Nakon stravičnih događaja Velikog petka razočarani i prestrašeni učenici našli su utočište i prividan mir iza zatvorenih vrata dvorane posljednje večere. Mislili su da ih tamo nitko ne može pronaći. Pronašao ih je onaj kojemu su se najmanje nadali. Kako nas izvješćuje pročitano evanđelje uvečer istog onog dana kad je uskrsnuo, među njih je kroz zatvorena vrata došao sam uskrsnuli Gospodin. Zaslužili su prijekore, a on im, u svom božanskom milosrđu, nudi mir: "Mir vama"! Susret s njim povratio im…
Pročitaj više...
  Dolazeći od Maslinske gore Isus svečano ulazi u Jeruzalem okružen svijetom koji „prostrije svoje haljine putem, a drugi rezahu grane sa stabala i starahu ih putem“ i usklicima mnoštva koje „pred njim i za njim klicaše: 'Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u Ime Gospodnje! Hosana u visinama!'“ I mi im se, otajstveno želimo pridružiti u svečanoj proslavi prepoznajući u Isusu Onoga koji dolazi u Ime Gospodnje. Nemojmo to učiniti samo s maslinovim i palminim grančicama nego, kako…
Pročitaj više...
Zamislimo sljedeću situaciju. Suočili smo se s nekim hitnim i za nas nerješivim problemom koji bi nam mogao pomoći riješiti neki naš prijatelj. Sigurno ćemo našeg prijatelja u toj situaciji pozvati da nam pomogne ne sumnjajući u njegovu dobru volju i raspoloženje jer je prijatelj. Što ako on, iako je obećao da će odmah doći, ipak ne dođe? Budući da je riječ o prijatelju pomislili bismo da vjerojatno nije shvatio važnost i hitnost naše potrebe pa bismo ga ponovno pozvali…
Pročitaj više...
  Propovijed pape Ivana Pavla II. u Dubrovniku   1. "Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?" (Mk 10, 17), upita onaj mladić, koji jednom zgodom dođe pred Isusa te kleknu preda nj. Draga braćo i sestre, i mi, koji smo se na ovaj bogoslužni skup sabrali kao učenici "dobroga Učitelja", postavljamo mu danas isti upit kako bismo doznali koji je to put što vodi u život vječni. Odgovor je jednostavan i izravan: "Izvršavaj zapovijedi!" I dođe…
Pročitaj više...
Posebnost događaja ozdravljenja slijepca od rođenja je u porukama koje nadilaze događaj i mogu biti primijenjene na svako vrijeme, uključujući i ovo naše vrijeme u kojemu liturgijski čitamo taj događaj i o njemu razmišljamo. Prvu poruku možemo izvući iz pitanja koje su učenici uputili Isusu nakon što su susreli slijepca od rođenja: „Učitelju, tko sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?“ i iz Isusovog odgovora: „Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego ja to zato da se na…
Pročitaj više...