• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Sv. Petar, nekoć Šimun, izabran kao temelj je onaj kojega je Isus izabrao i pozvao da bude prvi pastir njegovog stada, ali i onaj koji je tri puta zatajio Krista i koji treba, nakon što dođe k sebi, utvrditi svoju braću u vjeri javno svjedočeći Krista riječju i životom, sve do mučeničke smrti. U njegovoj osobi i u osobama njegovih nasljednika na stolici Rimskih biskupa – sada je to papa Franjo – nalazi se vidljivi temelj jedinstva i zajedništva Crkve…
Pročitaj više...
  Svi se nečega bojimo. Još od onog trenutka kad se Adam skrio od Boga, strah je sastavni dio ljudskog postojanja koji je, kad nije pretjeran, pozitivan jer nam pomaže izbjeći neugodne i opasne situacije i preživjeti u ovom našem nerijetko okrutnom svijetu. Isus zna da je strah općenita pojava i da je kao takav normalan i poželjan. I njega samog će pred mukom i smrću biti strah. Osim što zna da je strah normalan, Isus zna i da neke…
Pročitaj više...
Slavimo svetkovinu Tijelova koja našu pažnju usmjerava prema jednom osobitom odnosu, a to je naš odnos s euharistijskim Isusom kojeg u ovoj svetkovini želimo osobito počastiti poručujući svima, osobito euharistijskim procesijama po našim selima i gradovima, da euharistijski odnos koji imamo nije odnos s bilo kim, nego da je to odnos Isusom Kristom, pravim Bogom i pravim čovjekom, onim koji nam u današnjem evanđelju poručuje da o tom odnosu, onom jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv, ovisi naša sadašnjost…
Pročitaj više...
Nije li, ovih se dana možemo upitati dok gledamo stravične slike s poplavljenih područja, ali i dok gotovo svakodnevno slušamo o žrtvama potresa, poplava, požara, gladi, žeđi, nesreće, bolesti, ali i ljudske indiferentnosti i osobito zlobe, poprilično teško vjerovati u postojanje Boga. Naime u tim i takvim situacijama, a one su svakodnevne, s pravom se nameće pitanje kako Bog, ako postoji, to može dozvoliti. I najlakši bi zaključak bio da on uopće ne postoji. Umjesto toga da s mnogima i…
Pročitaj više...
„Braćo! Nitko ne može reći: 'Gospodin Isus' osim u Duhu Svetom.“ Polazeći od ove rečenice preuzete iz ulomka Prve poslanice Korinćanima, koji nam je ponuđen kao drugo čitanje Danje mise svetkovine Pedesetnice ili Duhova, a koja nam poručuje da nas Duh Sveti osposobljuje za komunikaciju o Bogu, ali i s Bogom i s drugima, želim progovoriti o komunikaciji s Bogom i s bližnjima, koja nas osposobljava i za komunikacije o Bogu, odnosno za ono moći reći: „Gospodin Isus.“ Živimo u…
Pročitaj više...
  Isus je uzašao na nebo. To otajstvo smo proslavili prošli četvrtak. Pred nama je jedan drugi važan događaj koji otajstveno slavimo sljedeće nedjelje. To je događaj Duhova. Ovo vrijeme između svetkovine Gospodnjeg Uzašašća i Pedesetnice ili Duhova, vrijeme je u kojem nas Crkva poziva da se kao zajednica vjernika u iščekivanju Duha Svetoga, okupimo jednodušni u postojanoj molitvi s apostolima, „sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom“, da bi i nas Duh Sveti mogao osnažiti i učiniti…
Pročitaj više...
  Temeljno kršćansko poslanje, a na koje nas želi upozoriti i današnja svetkovina Uzašašća Gospodinova kojim je Isus dovršio svoj plan spasenja među nama ljudima, je poslanje biti navjestitelj radosne vijesti – evanđelja o Bogu koji nas ljubi. Ta radosna vijest ne pripada samo nama, nego svim ljudima. Zato iz nje proističe i poslanje: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam…
Pročitaj više...

 

Župa u Luci Šipanskoj je posvećena sv. Stjepanu, prvomučeniku. Brojni ostaci ranokršćanskih i starohrvatskih crkvenih zdanja svjedoče o bujnom crkvenom životu ranog srednjovjekovlja. No, kako nam povijesni izvori donose godinu posvećenja župne crkve u Luci od nadbiskupa Ilije Sarake, to uzimamo 1347. godinu početkom župe, kao organizirane zajednice vjernika.

Kult se sv. Stjepana u Dubrovačkoj Republici javlja krajem 10. st. Predaja kaže kako je hrvatski kralj Stjepan Miroslav sa ženom Margaretom pohodio Dubrovnik. Malo iza tog pohoda gradi se u dubrovačkoj okolici više crkvi na čast sv. Stjepana, kraljeva zaštitnika. Jedna od tih je i crkva sv. Stjepana u Luci na Šipanu.

Dok su otoci gospodarski i demografski cvjetali u 15. i 16. st., u drugoj polovici 20. st. su skoro opustjeli. Na području župe sv. Stjepana je 1971. živjelo 407 duša u 143 obitelji, a 2001. tek 237 žitelja u samo 58 obitelji. Pučanstvo je katoličke vjere.

Župa ima jedno groblje, nedaleko od župne crkve.

U mjestu je pošta za cijeli otok.

Pučka škola s nižim razredima radi samo za djecu iz Luke, a viši su razredi za cijeli otok. To je područna škola - škole u Slanom, a trenutno sa sedamnaest polaznika.  

 

Matične knjige započinju početkom 17. st. Stari šematizmi navode da su u Luci matice započete 1500. Međutim, nemamo matica iz 16. st. Postojeće su matice dijelom arhivirane (sada u Biskupijskom arhivu), dio je u državnom matičnom uredu, a dio u župi. Prva postojeća matica je zajednički svezak s upisima krštenih 1601.-1638., vjenčanih 1601.-1635., te umrlih 1604.-1626. Slijedi:

Matice krštenih:

Arhivirani su svesci matice za godišta: 1826.-1833. i 1834.-1861. iz državnog arhiva, te iz župe svesci: 1639.-1714.; 1714.-1753.; 1753.-1766. (s popisom obitelji iz 18. st.); 1773.-1884.; 1825.-1829. i 1884.-1949.  

U župi su upisi iza 1949.  

U državnom matičnom uredu su godišta: 1862.-1901. i 1902.-1946.

Matica vjenčanih:

Arhivirani su svesci matice za godišta: 1829.-1835. i 1835.-1858. iz državnog arhiva, te iz župe svesci: 1640.-1741.; 1773.-1908.; 1825.-1829. i 1908.-1949.

U župi su upisi iza 1949.

U državnom matičnom uredu je svezak matice za godišta 1858.-1948.

Matica umrlih:

Arhivirani su svesci matice za godišta: 1825.-1827.; 1827.-1835. i 1835.-1873. iz državnog arhiva, te iz župe svesci: 1673.-1726.; 1727.-1773.; 1773.-1908. i 1909.-1950.

U župi su upisi iza 1950.

U državnom matičnom uredu su godišta: 1873.-1913. i 1914.-1946.

Arhivirano je također: dvije knjige Stanja Duša i dva sveska upisa krizmanika.

Župna crkva sv. Stjepana prvomučenika dominira iznad naselja. Makar se spominje tek 1252., potječe iz 11. st. Posvećena je 1347. g. Zvonik je sagrađen 1896. g.

Župna kuća je nekoć bila tik pred župnom crkvom. Kako je bila premalena i trošna, stara je kuća uklonjena, a sagrađena današnja 1894. g. Godine 2000. započela je rekonstrukcija iste, te je temeljita obnova kuće završena 2002. g.

Druge crkvice i kapele u župi:

 

-          sv Antun u Luci (u Luži) je iz 17. st. Sagrađena je na crkvi sv. Nikole, koja se spominje 1252. g. Obnovljena je 2010. g.

-          sv. Spas na Brdu potječe iz 14. st.

-          sv. Petarna Veljem Vrhu je tip starohrvatske crkve, a spominje se 1275. g.  

-          sv. Mihovil na Veljem Vrhu je tip starohrvatske crkve, a spominje se 1282. g.

-          sv. Jeronim – vjerojatno na temeljima crkve sv. Jelene iz 15. st.

 

 

Izvan uporabe su: sv. Marko (ruševina) u Dubravi i sv. Mihovil od Pelege, ostaci starohrvatskih crkvica, te sv. Martin u Dubravi (navodi se u popisu 1838. g).

 

*****

 

Dušobrižnici u Luci Šipanskoj

 

....

Trajan                                      1569

Frano      Russi                         1601

fra Vicko                                  1613

don Vicko iz Lopuda                  1614

Pavo       Gracić iz Prožure         1626

Frano      Russi                         1634

Frano     Bačić                          1639

Baro       Draganić                    1653

Alojzije    Alegretti                    1666

Baro        Brilli                         1679

Andrija   Pavlović                     1688

Ivo          De Angelis                1704

Juraj       Marić                        1711

Niko       Markov                      1750

Ante        Zanetti                     1772

Dominik Božić (Natalis)            1782       

Stijepo     Koić                        1815       

Toma      Čurbehan                1817       

Stijepo     Dražinić                 1833      

Stjepan    Filipović, ex.             1855       

Niko        Selak                       1856     

Joakim    Tonini                      1867      

Antun Pasko Kazali                   1870      

Ivo           Sangaletti                1884     

Ivo           Ipšić                        1887      

Baldo      Glavić                       1890      

Ante         Anić, župnik             1905      

Frano      Vučetić                     1907      

Vicko       Radecky                   1908      

Andro      Muratti                     1909      

Ivo           Bučić                      1929      

Andro      Muratti                     1932      

Ante         Gagulić                   1941      

Marko Blaž Čengić                   1934      

Ivan         Đuračić                   1935      

Ante         Makjanić                 1936      

Ivo           Grbić                      1942                      

 

Župnici iza 1970. navedeni su u popisu župnika župe Suđurađ          

 

Pročitaj više...
  Ako me ljubiš, moraš ovo učiniti! Ne znam je li vam se ikad dogodilo da vam netko što takvo kaže, ali znam da onaj koji nam to kaže, koji traži da mu svoju ljubav dokažemo, ne zaslužuje našu ljubav. A ovo se događa svakodnevno i na svim razinama, iako ne uvijek i pod imenom ljubav. Događa se to među prijateljima: Ako si prijatelj…! Događa se to osobito između mladića i djevojke gdje se ono: Ako me voliš…, mnogo puta…
Pročitaj više...
  Razmišljajući na koji način prokomentirati i približiti današnju Božju riječ, osobito evanđelje, naišao sam na jedno razmišljanje u koje današnjim liturgijskim čitanjima tumači otajstvo Crkve uspoređujući Crkvu s kućom. Budući da se pažljivim čitanjem u današnjim liturgijskim čitanjima zaista mogu pronaći elementi u kojima se otajstvo Crkve može usporediti s kućom, učinilo se zgodnim preuzeti ovu misao te i ovo naše razmišljanje u petoj vazmenoj nedjelji postaviti na sličan način uspoređujući otajstvo Crkve s kućom koja ima svoj temelj,…
Pročitaj više...