A+ A A-
04 Tra

Don David Pahor i neokatekumeni u "Građani o gradu"

U emisji "Građani o gradu" govore don David Pahor, župnik pomoćnik u župi sv. Andrije na Pilama i član Neokatekumenskog puta, te dvojica pripadnika iste zajednice.

Medij