Dnevna čitanja

Dnevna liturgijska čitanja možete pronaći na linku:

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/