• Stari Grad
  • Stari Grad

Crkva Male Gospe

Crkva Male Gospe

CRKVA MALE GOSPE

 
 
Crkva jedna stoji
Usrid šume tamo
To je crkva mala
Male Gospe naše.
 
Nekad tamo bilo
Puno ljudi
A sad je ostala 
Sama u toj šumi.
 
Bila su dva sela
A sad nikog nima
Jer su svi išli
Na četiri strane svita.
 
Ostala je crkva
I sve kuće stare
Otišli su tražit
Neke bolje dane.
 
Ostavili crkvu
Našu Malu Gospu
Tamo usrid šume.
 
Ali uvik ima 
Onih dobrih ljudi
Koji dođu do nje
I tamo se mole.
 
Jer je ona slavna
I moguća
Svih nas ona čuva
I od zla nas brani.
 
Zato draga Gospe
Neka ti je hvala.
Sve svoje mištane 
Čuvaj u tuđini
I neka se vrate
Svojoj domovini.
 
Neka opet bude
Vesela nam naša
Nakovana cila.
 
I neka se pisma čuje
Iza svakog mira
Neka ovce bleje
I neka kokot piva
Neka dica viču
I neka bude smiha.
 
 
Marija Srhoj rod. Huljić iz Lovišta
 

 

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)