Ispiši ovu stranicu

Obiteljsko savjetovalište sudjelovalo na 1. znanstveno-stručnom simpoziju Odjela za psihologiju HKS-a

Obiteljsko savjetovalište sudjelovalo na 1. znanstveno-stručnom simpoziju Odjela za psihologiju HKS-a

Obiteljsko savjetovalište Dubrovačke biskupije sudjelovalo je na Prvom međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji se održao u četvrtak, 7. i petak, 8. prosinca u Zagrebu. Tema skupa bila je „Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji“, a Obiteljsko savjetovalište sudjelovalo je tematskim simpozijskim izlaganjem i radionicom za studente.

 

„Vrjednote kao polazište i stup indivudue, obitelji i društva“ bio je naslov tematskog simpozija Obiteljskog savjetovališta a tema je predstavljena iz četiri perspektive: perspektive obiteljskog savjetovališta (Kristina Rožić), psihoterapeutske perspektive (Maja Jakšić), medijske perspektive (Angelina Tadić) i perspektive organizacijskog ponašanja (Vinko Rožić). Na temelju vrjednota dobivenih iz istraživanja provedenog za potrebe simpozija osmišljena je i izvedena i radionica za studente (Tea Kuzek, Marija Ivanković, Katarina Rožić).

 

Na Prvom međunarodnom skupu odjela za psihologiju HKS-a bila su ukupno prijavljena 142 izlaganja što pokazuje kako je bilo veliko zanimanje struke i srodnih područja za ovaj skup. Pozivna predavanja održale su vrhunske svjetske znanstvenice iz ovog područja:   prof. dr. sc. Nansook Park (Michigan, SAD) i prof. dr. sv. Josefa Juana Amelia Rodrigo López (Tenerife, Španjolska).

 

Dobrobit djece, mladih i obitelji, koja je bila u središtu rada simpozija, u najširem smislu odnosi se na njihov pozitivni razvoj i ostvarenje svih potencijala, a određena je kombinacijom njihovih individualnih obilježja i obilježja konteksta u kojem žive. Poznato je da individualna obilježja relativno stabilno i dosljedno pridonose dobrobiti, ali doprinos obilježja konteksta života, posebice u interakciji s različitim individualnim obilježjima, još uvijek nije dovoljno istražen.

 

Društveni kontekst života u suvremenom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, obilježen je različitim teškoćama, neizvjesnostima i izazovima s kojima se suočavaju djeca, mladi i obitelji. Stoga se kao posebno važno i nadasve aktualno nameće pitanje o mogućnostima djelovanja s ciljem zaštite i promicanja njihove dobrobiti. To je pitanje osobito važno za psihologe, kao i za stručnjake iz srodnih struka, koji se u svom znanstvenom i stručnom radu bave djecom, mladima i obiteljima te svojim radom mogu aktivno pridonijeti njihovoj dobrobiti, objasnili su organizatori skupa.

 

Na skupu se bavilo različitim tematskim područjima, a neka od njih su: rani razvoj i podrška roditeljstvu, rizični i zaštitni čimbenici razvoja, uloga obiteljskih i bliskih odnosa u razvoju, mladi na tržištu rada, djeca i obitelji koje žive u riziku i nepovoljnim životnim okolnostima, razvoj otpornosti pojedinca, savjetodavni i terapijski rad s djecom, mladima i obiteljima, programi i politike usmjereni unaprjeđenju njihove dobrobiti i trendovi i perspektive demografskog razvoja u Hrvatskoj.

 

Tijekom dva dana skupa na kojem je sudjelovalo oko 500 sudionika održana su dva plenarna izlaganja, jedan pozvani mrežni seminar, devet simpozija, sedam sekcija usmenih izlaganja, trideset poster izlaganja, dva okrugla stola i deset radionica. Sudionici su tako mogli razmijeniti najnovije znanstvene spoznaje, izmijeniti iskustva i otkrivati primjere dobre prakse koje mogu nastaviti primjenjivati. Uz stručnjake iz Hrvatske sudjelovali su i znanstvenici i stručnjaci iz srodnih područja iz Bosne i Hercegovine, Finske, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije i Španjolske.

 

Slijedeći skup planira se za dvije godine.

 

Obiteljsko savjetovalište Dubrovačke biskupije

Galerija slika