Dubrovačka Biskupija

Tjedan euharistijskih slavlja i klanjanja u crkvi sv. Josipa - na putu prema trajnom klanjanju u Dubrovniku

Tjedan euharistijskih slavlja i klanjanja u crkvi sv. Josipa - na putu prema trajnom klanjanju u Dubrovniku

Vjernici se svake večeri u tjednu euharistijskih slavlja i klanjana okupljaju u kapeli sv. Josipa u Dubrovniku ispunjavajući je do posljednjeg mjesta pokazujući tako kako uistinu postoji potreba i želja za započinjanjem Trajnog euharistijskog klanjanja i u Dubrovniku. Euharistijska slavlja i klanjanja predvodi p. Justo Lofeudo iz Družbe Misionara Presvete Euharistije iz Francuske uz pomoć br. Dražena Marije Vargaševića i p. Vinka Maslaća.

 

Tjedan euharistijskih slavlja i klanjanja traje od 3. do 8. rujna, a cilj ovih euharistijskih okupljanja je priprema za misiju uspostave Trajnog euharistijskog klanjanja u Dubrovniku koja će u užem smislu započeti, kako se nadaju organizatori, za nekoliko mjeseci. Želja je to i dubrovačkog biskupa mons. Mate Uzinića ali i samih vjernika Dubrovnika.

 

P. Justo svaku večer predvodi meditativne molitve pred Presvetim Sakramentom u kojima vjernicima približava značenje i plodove štovanja Presvete Euharistije i drugovanja s Euharistijskim Isusom. Na kraju klanjanja podjeljuje se pojedinačni blagoslov Presvetim Sakramentom svakom prisutnom sudioniku.

 

U cijelom svijetu postoji oko tri tisuća kapela s trajnim klanjanjem, a u Hrvatskoj postoje dvije takve kapele u Rijeci, a u tijeku je uspostavljanje Trajnog euharistijskog klanjanja u Dubrovniku. Riječ je o neprestanom 24satnom klanjanju koje se odvija u šutnji, a organizira se na način da se sami vjernici laici prijavljuju za koordinaciju i(li) dežurstva pred Presvetim.

 

Za potrebe prijave izrađen je i poseban letak koji se može dobiti na licu mjesta.

 

Angelina Tadić