Dubrovačka Biskupija

Imenovanja i premještaji u Dubrovačkoj biskupiji

Imenovanja i premještaji u Dubrovačkoj biskupiji

Tijekom ljetnih mjeseci biskup msgr. Mate Uzinić potpisao je dekrete o razrješenjima i imenovanjima svećenika, redovnika i vjernika laika u Dubrovačkoj biskupiji.

Dvojica svećenika Dubrovačke biskupije su umirovljena. Riječ je o dosadašnjem župniku u župi sv. Vida u Trstenom don Ivu Đanoviću i župniku župe sv. Roka u Lumbardi don Peru Butiganu. Upraviteljem župe u Trstenom imenovan je don Ivan Šimić koji je oslobođen službe u župama Stravča i Pridvorje. Župnikom župe u Lumbardi imenovan je don Vlado Markić koji će također biti upravitelj župe sv. Nikole u Račišću, a razriješen je službe župnika u Trpnju i upravitelja župe u Donjoj Vrućici. Službe župnog upravitelja u župi sv. Nikole u Račišću oslobođen je don Mato Aračić, a don Mato Karamatić imenovan je upraviteljem župe sv. Jurja u Stravči.

Don Martin Palić oslobođen je službe u Žuljani, a imenovan upraviteljem župe sv. Ivana Krstitelja u Ponikvama. Don Mario Karatović imenovan je upraviteljem župe sv. Martina u Žuljani. Don Stjepan Jelinić razriješen je službe župnika u Ponikvama i imenovan župnikom u župi sv. Srđa i Baha u Pridvorju, te upraviteljem župe sv. Nikole u Dubravci. Don Stipo Zadro razriješen je službe u župama Pločice, Vitaljina i Dubravka, te imenovan župnikom u župi sv. Petra i Pavla u Trpnju kao i upraviteljem župe sv. Kuzme i Damjana u Donjoj Vrućici. Don Tihomir Šakota razriješen je službe župnika u župi Zaton-Doli i upravitelja župe u Smokovljanima, te imenovan župnikom u župi Gospe Karmelske u Pločicama i upraviteljem župe sv. Spasa u Vitaljini.

Don Jozo Sebežević razriješen je službe župnika u Veloj Luci, te je imenovan župnikom u župi sv. Petra i Pavla u Zaton-Dolima i upraviteljem župe sv. Vida u Smokovljanima. Don Stipo Miloš je razriješen službe župnika u župi sv. Kuzme i Damjana na Lastovu, te imenovan upraviteljem iste župe i župnikom u župi sv. Josipa u Veloj Luci.

Dvojica mladomisnika iz drugih biskupija dolaze na službu u Dubrovačku biskupiju. To su mladomisnik Beogradske nadbiskupije don Aleksandar Kovačević koji je imenovan župnim vikarom u župi sv. Mihovila na Lapadu i mladomisnik Varaždinske biskupije don Mihael Čavlek koji je imenovan župnim vikarom u župi sv. Josipa u Veloj Luci.

U Dubrovnik se vraća i bivši provincijal fra Josip Sopta koji je imenovan župnikom župe Velike Gospe u Rožatu, a dosadašnji župnik fra Božidar Šustić razriješen je radi odlaska na novu službu izvan Dubrovačke biskupije. Službe u Rožatu razriješen je fra Vito Smoljan te je imenovan župnim vikarom u župi Velike Gospe u Kuni na Pelješcu, a fra Drago Ljevar imenovan je župnim vikarom u župi Rožat. Župnikom u Kuni imenovan je fra Prele Gjurashaj, a fra Matija Matošević razriješen je službe župnika u Kuni radi odlaska na novu službu izvan biskupije.

Fra Luka Zorić imenovan je upraviteljem župa sv. Marije Magdalene u Banićima i župe Gospe od Ružarija u Liscu, dok je skrbi za ove dvije župe oslobođen slanski župnik fra Ljudevit Lasta. Fra Ivica Karatović, na prijedlog poglavara, imenovan je župnikom u župi sv. Stjepana u Zatonu i upraviteljem župe Pohođenja Marijina u Orašcu. Don Ivan Vargec je razriješen službe župnog vikara u župi sv. Obitelji u Novoj Mokošici, a novim župnim vikarom imenovan je don Božo Grbeš.

Službe pročelnika Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije razriješen je don Ivan Bolkovac, a na tu službu imenovan je dosadašnji osobni biskupov tajnik don Marin Lučić. Don Marin je također imenovan studentskim kapelanom i pastoralnim suradnikom u katedralnoj župi Velike Gospe. Na mjesto pročelnika Ureda dubrovačkog biskupa imenovan je gosp. Vjeran Martić. Početkom rujna dolazi do promjena i u Uredu za medije gdje će službe voditeljice biti oslobođena je gđa Marija Đurović, kako bi se više posvetila službi u Caritasu, a voditeljicom Ureda imenovana gđa Angelina Tadić. Gosp. Šime Zupčić imenovan je zaposlenikom u Uredu za medije Dubrovačke biskupije.

Tijekom godine bilo je još nekih razrješenja i premještaja u biskupiji. Tako je msgr. Mirko Maslać imenovan upraviteljem novootvorenog svećeničkog doma, a don Hrvoje Katušić oslobođen je službe u župi sv. Mihajla na Lapadu radi odlaska na studij komunikologije u Rim.

Angelina Tadić