• Stari Grad
  • Stari Grad

Izbornik

Druga nedjelja došašća (B), 2020.

Druga nedjelja došašća (B), 2020.

Bog koji je u Isusu Kristu došao među nas ljude i naš svijet učinio svojim svijetom i našu ljudsku povijest svojom poviješću, poviješću spasenja i kojemu je jedan dan kao tisuću godina i tisuću godina kao jedan dan, želi i dalje dolaziti među nas ljude, biti dionik našeg vremena i našeg svijeta. Zato nas i ove godine poziva da mu pripravimo put, da mu poravnimo staze! I omogućimo da i u ovom vremenu pandemije, pa i zbog nje, dođe u naša srca i naše domove, naša mjesta i gradove, uđe u naše bolnice i domove za starije osobe, škole i fakultete, polja i tvornice, crkve i samostane, da svojom prisutnošću promjeni naše obitelji i druge vjerničke i društvene zajednice, svijet politike i znanosti, kulture i umjetnosti, medija i društvenih mreža…

Mi kršćani i Crkva imamo zadaću da mu to omogućimo. Bog koji je trebao Izaiju da bi od njega bio proročanski naviješten u Starom zavjetu, Ivana Krstitelja da bi od njega bio pokazan u Novom zavjetu, ali i mnoge druge u povijesti spasenja i povijesti Crkve, danas treba nas. Treba nas da bi mogao doći i biti dionik ovog našeg svijeta i vremena i učinio i naš svijet svojim svijetom i naše vrijeme svojim vremenom, svojom poviješću, poviješću spasenja.

Zato pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! I svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi!

Neka nam u pripravljanju i omogućavanju Gospodinovih dolazaka u naš svijet i vrijeme bude blagoslovljen nastavak došašća!

Ocijeni sadržaj
(2 glasova)